JAN DIE WIT JAN HERMANSZ.

 

Previous PageHome PageNext Page


JAN DIE WIT JAN HERMANSZ.

functie:

kerkmr. van St. Pieter 11 nov. 1413-14, 14-15.

woonhuis:

aan St. Pieterskerkgracht? Aan de Hofstraat lag een huis dat strekte tot dat van hem (W. 428 f. 124v.).

rentebezit:

* 9 juli 1386 8 £ pay. op een huis en erf in het Noordeinde; hij bezat hierop tevens pandbrieven:

* 5 dec. 1391 18 s. 4 p.pay.,

* 23 mei 1413 27 s. 1 p.pay.,

* 26 jan. 1414 27 s. 1 p.pay.,

* 2 jan. 1415 35 s. 2 p.pay. (RA. 50 f. 135).

familie:

tr. vermoedelijk Aagt, ovl. 13 juli 1418, begr. St. Pancraskerk; liet deze kerk bij testament 7½ £ pay. na voor memoriediensten (Ke. 416 f. 57v.). Hij was mogelijk een (bastaard)zoon van Jan Heerman; diens grootvader van moederszijde heette Jan die Wit. Hier behandelde Jan die Wit was ook een zoon van Jan Herman en niet een zoon van Jan Hermansz.

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl