vorige Buurt: 38.Patmos 39. Oud Barbarije volgende Buurt: 40.Klein Van Macht

 

1. Oost Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 2. Middel Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 3. Kaarskorf 
(Klik voor andere kaart) 8. Hadrianopolen 
(Klik voor andere kaart) 9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 10. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de- 
(Klik voor andere kaart) 13. Steinenburg 
(Klik voor andere kaart) 14. Kranenburg 
(Klik voor andere kaart) 35. Klein Egypte   36. Koeëind   37. Ossenland   38. Patmos   39. Oud Barbarije   40. Klein Van Macht   41. Rode Steen 
(Klik voor andere kaart) 42. Jan Vossenrijk   43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk) 
(Klik voor andere kaart) 45. Mare 
(Klik voor andere kaart) 46. Vliegenthart (Hartenburg) 
(Klik voor andere kaart) 47. Oost Mariënburg 
(Klik voor andere kaart) 52. Gansoord   53. Zwaansoord   54. Rode Veluwe   55. Vrije Veluwe   56. Wilde Veluwe   57. Nieuw (Jonge) Tuil   58. Woudfriezen   59. Oude Tuil   60. Groenendaal   61. Boterbuurt   62. Alkey   63. Woud zonder Genade   64. Middelweg (Napels, Bisdom van-)   65. Mozes   66. Buitenduin   67. Klein Mariënburg   68. Sint Hubert   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-)   70. Rijnenburg   71. Nieuw (Klein) Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 73. Hooglandse Kerksteeg  
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

gelegen in Marend(orp) / tusschen de Cuyperssteech ende Hogelantschekercstege

(SA II inv. nr. 5112 fol. 106 vso, 29-07-1599)

beginnende aen de zuytzijde van Marendorp mit 't huys van Salomon Lenaertsz. van der Woert / ende oostwaerts aen lopende / eyndende aen dezelve zijde aen den houc van de Kercbrugsteech mit 't huys nu ancomende Jacop Bogaert / ende weder beginnende aen de noortzijde van Marendorp mit 't huys van Antonis van de Bosch / mede oostwaerts aen loopende / eynt aen dezelve zijde mit de huysinge van joncheer Niclaes de Groot, genaemt De Oude Lombeert / ende zulx in hem begrijpende de huysen in de corte Jan Vossensteech / Schagensteech / ende corte Hoochlantskersteech / totter Achtergraft toe.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 7, 24-06-1604)

es geresolveert dat aen de westsijde van de Kerckstege de 2 eerste huysen / mitsgaders de huysinge van de Oude Lombart ende van de Drye Hammen bij dese gebuyrte van Oudt Barbarijen gevoucht sal werden.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 16 vso, i.m. 02-09-1621)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging wordt dan omschreven als: Out Barbarijen nr. xxxix / Begint van de Hogelantse Kersteech ende van den houc van de stege naer de brugge / tot de steech naest Mr. Lenaert ende 't huys daer Claes Jansz. den Drogen plach te woonen excluys / ooc eensdeels van Jan Vossensteech / ende van de Kercbrug opten Rijn totter voors. steech onder Mr. Lenaerts huys / placht te hebben huysen of cameren 48

(SA II inv. nr. 1220 fol. 8 vso)

Op 24-06-1604 brengen de geburen naar voren dat Salomon Lenaertsz. van der Woert al voor eenige jaren gecoren ende gestelt es geweest tot heer van de voors. gebuyrte ende zulx de heerschappye van dien wel ende lofelicken tot noch toe hadde bedient, zonder dat hem alsnoch acte van commissie (...) was verleent. Het Gerecht verstrekt een aanstellingsbrief, waarvoor de buurt echter wel f 3,- moet betalen (zie ook 'Buurthouden', pag. 118).

(SA II inv. nr. 1216 fol. 7)

Op 02-09-1621 besluit het Gerecht om de eerste twee huizen aan de westzijde van de Hooglandsekerksteeg én de huizen, genaamd de Oude Lombart en De Drie Hammen aan de buurt  West Ossenland te onttrekken en bij Oud Barbarije te voegen. Het 'contrabericht' van West Ossenland noemt ook deze huisnamen, maar spreekt verder over de oostzijde van de Kerksteeg en vertelt dat de huizen als van outs tot Oud Barbarije behoorden.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 16 vso. Zie ook West Ossenland)

Jacob de Coup Jacobsz., 60 jaar en heer van Oud Barbarije, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom.

(SA II inv. nr. 127 fol. 193, 01-03-1764)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Woert, Salomon Leenaertsz. van der - ¹ 29-07-1599 3 *
Evertsz., Harman - 08-10-1615 1 *
Meulen, Isaac Dircxz. van der - 15-07-1630 3 *
Hogervorst, Warnaer Arentsz. van - 20-12-1635 2  
Pynaecken, Boudewijn Dircsz. van - 22-01-1637 1  
Hem, Jan Henricksz. van - 14-07-1644 2 v  
Spranger, Cornelis - 02-07-1654 3  
Hoochboot, Isaack - 07-10-1666 1  
Oosters, Abraham - 10-04-1670 1 *
Lambregts, Jacobus - 09-09-1688 2 *
Pree, Karel de - 24-09-1733 1 *
Coup, Jacob Jacobsz. de - 15-03-1742 3 o *
Kaay, Galenus van der - 15-03-1764 2 v  
Kaathoven, Hendrik Pieter - 06-05-1790 3 o  
¹ SA II inv. nr. 5112 fol. 106 vso        

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl