ELO, SA I 578 Vermogensbelasting 1498  
  Dirk Jaap Noordam  
  Persoonsgegevens - Volgorde : Naam of Patroniem  

 

T   p1498_naam_T p1498_naam_T

 

Ta  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Martyn Tackman Rapenburg Broertgensgraft 250 52 r 0,2 0-4-0 0,6     met zijn zoon dirck   -   Martyn Tackman 999
Jan Jansz Taeyer Overmare landzijde   34 96 r 1,5 1-10-0           -   Jan Jansz Taeyer 2895
Dirck Symonsz Tay Overmare rijnzijde   18 93 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Dirck Symonsz Tay 2771

 

Te  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Teetgen Hogewoerd Coenensteeg 261 39 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Teetgen 484
Dirck Aerntsz van Tetroede Overmare rijnzijde   30 93 r 12 12-0-0   [brouwer]       -   Dirck Aerntsz van Tetroede 2783
Jacob van Tetroede Nieuwland Coepoortsgraft 54 43 r 0 0-0-0 4   pauper uitter stede   -   Jacob van Tetroede 621
Jacob Danelsz van Tetroede Marendorp rijnzijde   72 84 v 16 16-0-0   [brouwer]       -   Jacob Danelsz van Tetroede 2377
Jan Aerntsz van Tetroede Marendorp rijnzijde   130 85 v 22 22-0-0   [brouwer], bonmeester       -   Jan Aerntsz van Tetroede 2435
Mychiel van Tetroede Burgstreng   44 67 r 20 20-0-0           -   Mychiel van Tetroede 1629
Thete Sint Nicolaasgracht   66 78 r 0 0-0-0 0,4       weduwe Willem Codden   Thete 2105

 

Th  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Clais van Thienen Overmare landzijde   133 98 v 0,125 0-2-6 0,4         -   Clais van Thienen 2994
Heynrick Claisz Thierloot Rapenburg Broertgens graft 344 54 v 3 3-0-0   [bonmeester]       -   Heynrick Claisz Thierloot 1093
Lysbet Thierloots Zevenhuizen   42 55 v 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Lysbet Thierloots 1136
Adriaen Thomasz Sint Nicolaasgracht   15 76 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Adriaen Thomasz 2054
Aernt Thomasz Nieuwland Coepoortsgraft 55 43 r 0,8 0-16-0           -   Aernt Thomasz 622
Garbrant Thomasz Hogewoerd   23 34 r 2 2-0-0           -   Garbrant Thomasz 246
Heynrick Thomasz Nieuwland Molensteeg 89 43 v 0 0-0-0 0,6   pauper     -   Heynrick Thomasz 656
Jan Thomasz Gansoord   73 74 v 0 0-0-0 0,5 voller       -   Jan Thomasz 1956
Jan Thomasz Hogewoerd Camp 178 37 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Jan Thomasz 401
Nanne Thomasz Zevenhuizen   66 56 r 2,4 2-8-0           -   Nanne Thomasz 1160
Jacob Thonisz Gansoord   22 73 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Jacob Thonisz 1905
Jan Thory Gasthuisvierendeel de Rijn 67 64 v 0 0-0-0 0,5   pauper     -   Jan Thory 1525
Clais Thysen Nieuwland van Coepoertsgraft tot de Vliet 110 44 r 0,133 0-2-8 0,4 voller       -   Clais Thysen 677

 

Ti  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Barbara Tielmansdr Hogewoerd Wielmakerssteeg 294 40 v 0 0-0-0 0,4   arm schamel volk     -   Barbara Tielmansdr 517
Louwerys Tielmansz Levendaal   40 41 v 2 2-0-0           -   Louwerys Tielmansz 559
Clais Jansz van Tienden Gasthuisvierendeel   35 63 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Clais Jansz van Tienden 1493
Jan Jansz Tilburch Hogewoerd Levendaal 136 36 v 0,2 0-4-0 0,6         -   Jan Jansz Tilburch 359
Martyn Tilleman Overmare rijnzijde   85 94 v 0,167 0-3-4 0,5         -   Martyn Tilleman 2838

 

To  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Dirck van Toll Over `t hoff   30 58 v 1,5 1-10-0           -   Dirck van Toll 1277
Geryt van Toll Marendorp landzijde   186 90 r 1,8 1-16-0           -   Geryt van Toll 2625
Jacob van Toll Marendorp landzijde   299 92 r 0 0-0-0 0,8         -   Jacob van Toll 2738
Jan Dircxz van Toll Burgstreng   122 68 v 20 20-0-0       met zijn kinderen   -   Jan Dircxz van Toll 1707

 

Tr  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Willem den Traer Hogewoerd   39 34 r 0,2 0-4-0 0,6         -   Willem den Traer 262
Wormbout den Traer Hogewoerd   38 34 r 2 2-0-0           -   Wormbout den Traer 261
Aelbrecht Pietersz Tromper Kerkvierendeel   5 69 r 10 10-0-0           -   Aelbrecht Pietersz Tromper 1721
Jacob Pietersz Tromper Kerkvierendeel   4 69 r 0 0-0-0 10         -   Jacob Pietersz Tromper 1720
Jan Pietersz Tromper Kerkvierendeel   6 69 r 10 10-0-0           -   Jan Pietersz Tromper 1722
Willem Pietersz Tromper Kerkvierendeel   3 69 r 10 10-0-0           -   Willem Pietersz Tromper 1719
Truyde Overmare landzijde   32 96 r 2,4 2-8-0       in de kaatsbaan   -   Truyde 2893
Truye Marendorp rijnzijde   27 83 v 0,167 0-3-4 0,5 gortersweduwe     weduwe - gorter Truye 2332
Truye Burgstreng   127 69 r 0,333 0-6-8 1 `t vroetwijf       -   Truye 1712
Truye Overmare rijnzijde   22 93 r 1,2 1-4-0         weduwe Jan Aerntsz   Truye 2775
Truye Burgstreng   32 66 v 20 20-0-0         weduwe Jacob Ewoutsz   Truye 1617

 

Tu  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jacob Tuyninck De Oude Zevenhuizen   34 55 v 20 20-0-0   [drapenier]       -   Jacob Tuyninck De Oude 1128

 

Ty  
Naam Bon Straat Bonnr Folio Bedrag -s-p Vor bedr Beroep Welstand Aantekeningen Staat Mansnaam Mans Beroep Naam Volgnr
Jacob Tymansz Over `t hoff   66 59 r 0 0-0-0 0,4   pauper     -   Jacob Tymansz 1313

 

T   p1498_naam_T p1498_naam_T

 

 

Auteur Publicatie Home
Dirk Jaap Noordam Vermogensbelasting Leiden 1498 www.oudleiden.nl