Hoogheemraadschap Rijnland
OAR 11, 12, 13 : 1253 - 1564
OAR records in previous Year View: Record details
Year 1452
OAR records in next Year

 

 

Record #337     Date   next record  top of page
1452-05-02
Location Type of Document
OAR12, 021v-b Keur
Text
[143] Item so wort gekuert datmen buten Sparenwouwe sluys geen aerde nemen en moet noch delven noch met beesten weiden noch bloot maken tot Florijs van Sparenwower wael toe op een boet van x lb.
English Summary
Prohibit removal of dirt, grazing of livestock, or removal of sod outside the Spaarnwoudersluis as far as Florijs van Spaarnwoude's Wael.
Keywords
aardhaling; spaarnwoudersluis; spaarnwoude, florijs van; earth; livestock; grazing; excavation
Notes
See OAR14, 70v-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aardhaling 33 / 37 1356 1451 1469
earth 6 / 8 1421 1449 1453
grazing 4 / 10 1429 1449 1452
livestock 5 / 13 1417 1449 1453

 

Record #338 prev record   Date   next record  top of page
1452-05-02
Location Type of Document
OAR12, 021v-c Keur
Text
[144] Item zoe wort gekuert datmen een kadijc maken sal up Doedijns laen beginnende van Wassenaerre geest tot anden Rijn dijc to uptie noortinde vanden wech, hoech ende breet wesende tot bescheidenheit die hoge heemrade van Rijnlant bij aenbrenc den scout van Wassenaer ende van Voerscoten ende ambocht bewaeres ende heemraders vanden voirn. dorpen. Gedaen anno lii uptie meye scouwe.
English Summary
Order the construction of a kade in Wassenaar and Voorschoten from Wassenaarsgeest to the Hoge Rijndijk along the north side of the Dodijnslaan.
Keywords
schouten; wassenaar; kaden; doedijnslaen; wassenaarsgeest; rijndijk; ambachtsbewaarders; kroosheemraden; construction
Notes
See OAR14, 71r-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 27 / 41 1436 1451 1452
construction 50 / 73 1361 1451 1452
kaden 8 / 17 1356 1447 1453
kroosheemraden 61 / 84 1284 1450 1452
rijndijk 26 / 34 1330 1450 1460
schouten 60 / 88 1284 1451 1452
wassenaar 5 / 8 1330 1451 1452
wassenaarsgeest 2 / 2 1447 1447  

 

Record #408 prev record   Date   next record  top of page
1452-05-02
Location Type of Document
OAR12, 045r-c Consent
Text
[070] Item so quamen enige vanden bueren van Koudekerck geseten inden Lagen waert ende gaven te kennen dat zij zeer belast waren van dat binnen water ende hopen hem wel te behelpen mit huelen duer den Lagenwaertscen dijck om veel waters tot veel tiden te losen. So is den voirn. bueren geconsenteert dat alle die geen dies behoeftich sijn huelen maken mogen doer den voirn. dijck in manieren hier nae volgende, te weten wie een huel maken wil, die salse maken van vier goede eyken plancken ende ghesloten mit goede eyken kasinen ende sal int voorst eynde een goede scot duer maken diemen up ende toe doen mach tot allen tiden als des noot wesen sal. Dit sal gedueren tot de heemraets weder seggen. Gedaen anno 52 meye scouwe.
English Summary
Permission for Koudekerk and others to put culverts through the Lagenwaardse dijk to get rid of surplus water, with basic specifications for the culverts and the clapper doors to be attached.
Keywords
koudekerk; lagenwaard; heulen; lagenwaardse dijk; construction; specifications; buren
Notes
See OAR14, 61v-c: 'Des eersten dinxdages na sinte Jacobsdach anno een en vijftich (27 juli 1451), schouw over de Rijn.' According to Sloof, a note in the margin suggests that this consent was broadened at the Meischouw, 2 May 1452 to include all affected by too much water and subsequently recorded in OAR12.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
buren 18 / 31 1356 1451 1452
construction 51 / 73 1361 1452 1452
heulen 7 / 17 1443 1451 1454
koudekerk 12 / 16 1432 1445 1452
lagenwaard 2 / 2 1444 1444  
specifications 30 / 48 1330 1448 1454

 

Record #409 prev record   Date   next record  top of page
1452-05-02
Location Type of Document
OAR12, 045r-d Consent
Text
Item int jair m cccc ende lii uptie meye scouwe worde geconsenteert dese nae gescreven ses punten. [071] Item so worden die van Oestgeest geconsenteert tot hoirre kerken behoeff dat zij hoir drie lijtwege tot der selver kerken behoeff iairlicx te weiden, duerende tot der heemrader wederseggen.
English Summary
Permission for Oegstgeest to graze the three local access roads (lijtwegen) each year for benefit of the church.
Keywords
oegstgeest, kerk van; lijtwegen; grazing; roads; oegstgeest
Notes
See OAR14, 70v-j
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
grazing 5 / 10 1429 1452 1453
lijtwegen 1 / 3     1452
oegstgeest 11 / 17 1425 1451 1455
roads 27 / 44 1421 1451 1452

 

Record #410 prev record   Date   next record  top of page
1452-05-02
Location Type of Document
OAR12, 045r-e Consent
Text
[072] Item soe zijn die van Noortich ende Noortigerhout geconsenteert dat voort an die scout mitten heemraet ende ambochts bewaerres tot allen tiden alst hem noot duncken sal scouwen mogen ende die te gebieden alst noot is buten vragen vanden bueren. Optie meye schouwe lii.
English Summary
Permission for schout and village officials of Noordwijk and Noordwijkerhout to schouw from now on when they think best, without consulting with the villagers.
Keywords
noordwijk; noordwijkerhout; schouten; kroosheemraden; ambachtsbewaarders; schouwen; buren; procedures
Notes
See OAR14, 71r-a.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 28 / 41 1436 1452 1452
buren 19 / 31 1356 1452 1452
kroosheemraden 62 / 84 1284 1452 1453
noordwijk 10 / 14 1408 1451 1452
noordwijkerhout 7 / 9 1408 1449 1456
procedures 54 / 71 1400 1451 1452
schouten 61 / 88 1284 1452 1452
schouwen 59 / 101 1284 1451 1452

 

Record #411 prev record   Date   next record  top of page
1452-05-02
Location Type of Document
OAR12, 045r-f Consent
Text
[073] Item up die selve tijt wort die van Noortich geconsenteert enen vervallen wech after dat dorp van Noortich voir an te scouwen gelijc ander lijtwege.
English Summary
Permission for Noordwijk to inspect and maintain an abandoned road Noordwijk as other local access roads (lijtwegen).
Keywords
noordwijk; roads; schouwen; lijtwegen
Notes
See OAR14, 71r-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
lijtwegen 2 / 3 1452 1452 1455
noordwijk 11 / 14 1408 1452 1456
roads 28 / 44 1421 1452 1452
schouwen 60 / 101 1284 1452 1452

 

Record #412 prev record   Date   next record  top of page
1452-05-02
Location Type of Document
OAR12, 045r-g-045v Consent
Text
[074] Item zo zijn die van Nuwerkerck ende die van Rietwijc geconsenteert dat [45v] sij horen wech verleggen mogen tot oirbair vanden lande bij rade der geenre die bij horen eede dair to geset sullen worden.
English Summary
Permission for Nieuwerkerk and Rietwijk to move a road on advice of the residents.
Keywords
nieuwerkerk; rietwijk; roads; ingelanden
Notes
See OAR14, 71r-e
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
nieuwerkerk 5 / 8 1392 1445 1457
rietwijk 4 / 8 1443 1445 1457
roads 29 / 44 1421 1452 1452

 

Record #413 prev record   Date   next record  top of page
1452-05-02
Location Type of Document
OAR12, 045v-a Consent
Text
[075] Item uptie selve tijt wort geconsenteert die van Sparenwoude enen draeyboem te setten upten wech after Pieter Hilbrants zs. huys, duerende tot der heemrader wederseggen.
English Summary
Permission for Spaarnwoude to place a turnstile on the road behand Pieter Hillebrantazonns house.
Keywords
spaarnwoude; turnstile; pieter hilbrantszoon
Notes
See OAR14, 71r-g.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
spaarnwoude 25 / 27 1416 1450 1453
turnstile 6 / 8 1432 1450 1460

 

Record #414 prev record   Date   next record  top of page
1452-05-02
Location Type of Document
OAR12, 045v-b Consent
Text
[076] Item so is Vechter Clais z. geonsenteert dat hij enen notwech duer delven mach gelegen by Soeterwouder kerck ende sal den wech houden dat die buer daer geen gebrec an en hebben, dit sal gedueren tot der heemrader wederseggen ende sal die wech iairlicx mogen up doen alst hem noot is duerende gelijc voirsc. staet [in another hand is added: 'Anno lii meye schouwe.'].
English Summary
Permission for Vechter Claeszoon, official of Zoeterwoude, to breach a nootweg (access road for agricultural purposes) near the Zoeterwoude church on the condition that villagers are not harmed by this. Further, he may do so yearly, as necessary, presumably so that he can sail/float to his land.
Keywords
nootweg; vechter claiszoon; zoeterwoude; roads; ambachtsbewaarders
Notes
See OAR14, 71r-h. On 2 July 1448 (OAR14, 33v-c), Vechter Clais z. was identified as the ambachtsbewaarder of Zoeterwoude.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ambachtsbewaarders 29 / 41 1436 1452 1454
nootweg 2 / 2 1450 1450  
roads 30 / 44 1421 1452 1452
vechter claiszoon 2 / 2 1448 1448  
zoeterwoude 27 / 37 1330 1449 1452

 

Record #339 prev record   Date   next record  top of page
1452-10-02
Location Type of Document
OAR12, 022r-a Keur
Text
[145] Item soe is gekuert dat soe wie den anderen daecht vanden heemrade van wat saken dattet zijn wie dair off inden onrecht bevalt, die sel betalen des anderen oncost tot tgratie vanden heemrade. Dit sel gedueren tot der heemrader wederseggen. Anno xiiii c lii bamis scou.
English Summary
From now on, anyone who charges someone else falsely before the hoogheemraad shall pay all costs.
Keywords
costs; false accusations; procedures; regulations
Notes
See OAR14, 72r-d.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
costs 3 / 3 1429 1446  
false accusations 1 / 2     1484
procedures 55 / 71 1400 1452 1456
regulations 7 / 21 1421 1451 1456

 

Record #415 prev record   Date   next record  top of page
1452-10-02
Location Type of Document
OAR12, 045v-c Consent
Text
[077] Item also die gemeen bueren van Soeterwoude ende Leyderdorp overdragen sijn een brugge over den Rijn nevens den kerck te maken ende dair off consent vanden heemraden begeert hebben so is hem luyden geconsenteert dat sij die brugge sullen mogen maken in manieren nae volgende te weten dat sij die brugge maken sullen soe hoech als die Zijl brugge is ende soe breet als den gemeen bueren nut ende oerbaer duncken sel, dit sel gedueren tot der heemraden weder seggen, anno xiiii c lii bamis scouwe.
English Summary
Permission for Zoeterwoude and Leiderdorp to construct a bridge over the Oude Rijn on condition that it be as high as the Zijlbrug and as wide as necessary.
Keywords
zoeterwoude; leiderdorp; bridges; rijn; construction; zijlbrug
Notes
See OAR14, 71v-b.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
bridges 32 / 54 1284 1451 1454
construction 52 / 73 1361 1452 1454
leiderdorp 13 / 19 1399 1446 1457
rijn 15 / 30 1284 1450 1453
zijlbrug 7 / 7 1310 1445  
zoeterwoude 28 / 37 1330 1452 1454

 

Record #416 prev record   Date   next record  top of page
1452-10-02
Location Type of Document
OAR12, 045v-d Consent
Text
[078] Item zoe wort den bueren van Koudekerck geconsenteert een hoefslach te maken upten Hogenwaertschen dijck, anno xiiii c lii.
English Summary
Permission for villagers of Koudekerk to apportion the Hogenwaardse dike for maintenance duties (verhoefslagen)
Keywords
koudekerk; verhoefslagen; hogenwaardse dijk
Notes
See OAR14, 72v-c.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
hogenwaardse dijk 2 / 2 1440 1440  
koudekerk 13 / 16 1432 1452 1461
verhoefslagen 11 / 15 1399 1451 1452

 

Record #417 prev record   Date   next record  top of page
1452-10-02
Location Type of Document
OAR12, 045v-e Consent
Text
[079] Item zoe worde die vander Aer geconsenteert een zijdwijn die gelegen is inden ambocht vanden Langer aer dat sij die selve sijdwijn hoirre kerken vander Aer geven mogen, anno xiiii c lii bamis.
English Summary
Permission for Ter Aar to give the vruchtgebruik of border embankment (zijdwinde), located in Langeraar, to the church at Ter Aar.
Keywords
ter aar; zijdwinde; langeraar; ter aar, kerk van
Notes
See OAR14, 72v-d
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
ter aar 4 / 7 1443 1451 1458
zijdwinde 7 / 9 1255 1436 1469

 

Record #418 prev record   Date   next record  top of page
1452-10-10
Location Type of Document
OAR12, 045v-f Consent
Text
[080] Item zoe is Baertout van Assendelff geconsenteert sijn wech voer sijn doer te verleggen tot Hillegom, dit sel gedueren tot der heemrader wederseggen, anno xiiii c lii.
English Summary
Permission for Bartout van Assendelft of Hillegom to move a road in front of his house.
Keywords
hillegom; assendelft, bartout van; roads
Notes
See OAR14, 73v-g.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
assendelft, bartout van 1 / 2     1456
hillegom 2 / 5 1444 1444 1466
roads 31 / 44 1421 1452 1453

 

Record #419 prev record   Date   next record  top of page
1452-10-17
Location Type of Document
OAR12, 047r-b Consent
Text
[090] Item soe wort geconsenteert Dirc Humans soen ende Olyvier Aernts z. een scouwe van eenre wateringe in Segwaert beginnende van Eggert Vranken z. lant tot Meeus Pieters soon lant toe die Middel vaert ende ander Hoefwech totter Cromme toe streckende in die ander vaert. Dit sel gedueren tot des heemraden wederseggen.
English Summary
Permission for Dirc Humanszoon and Olivier Aerntszoon to schouw a canal in Zegwaard (runs through middle of the land and empties into another watering near the Hoefweg), with their schouw beginning at the land of Egghert Vranckenszoon to that of Meeuw Pieterszoon
Keywords
zegwaard; dirc humanszoon; olivier aerntszoon; schouwen; canals; eggert vranckenzoon; meeus pieterszoon; middelvaart; hofweg; cromme
Notes
See OAR14, 74v-e. Continued in record #420 and record #421. Published in van der Gouw, p. 198.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 45 / 67 1356 1451 1452
cromme 1 / 2     1472
dirc humanszoon 1 / 3     1452
eggert vranckenzoon 1 / 3     1453
meeus pieterszoon 2 / 2 1437 1437  
olivier aerntszoon 1 / 3     1452
schouwen 61 / 101 1284 1452 1452
zegwaard 13 / 28 1330 1450 1452

 

Record #420 prev record   Date   next record  top of page
1452-10-24
Location Type of Document
OAR12, 047r-c Consent
Text
[091] Alsoe voirtijts Dirc Humans z. ende Olivier Aernts z. een scouwe geconsenteert was in Zegwaert in een vaert inden vene die onlancx leden ingesteken sijn daer enige personen tegens spreken menende dat die voirsc. vaert niet oirbairlic en soude wesen daer die voirsc. Dirc ende Olivier weder op gegeven hebben van xviii personen lant geneten in den voirsc. venen van welke xviii personen de xiiii personen de voirsc. kuere begeren als zij seggen etc. daer up is hem noch geconsenteert bij also datmen bevint ande personen gelijc zij in hoir cedule gescreven hebben datmen hem dan de scouwe ind vaert aftervolgen sall.
English Summary
A number of people oppose the permission for Dirc Humanszoon and Olivier Aerntszoon to inspect and apportion maintenance responsibility for a canal in Zegwaard; the latter two respond that many others support them.
Keywords
dirc humanszoon; olivier aerntszoon; schouwen; zegwaard; venen; canals; peat digging; wilderness; opposition
Notes
See OAR14, 75v-h. Follows from record #419 and is concluded in record #421. Published in van der Gouw, pp. 198-9, with a date of 8 May 1453.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
canals 46 / 67 1356 1452 1452
dirc humanszoon 2 / 3 1452 1452 1453
olivier aerntszoon 2 / 3 1452 1452 1453
opposition 1 / 2     1462
peat digging 29 / 43 1392 1450 1453
schouwen 62 / 101 1284 1452 1453
venen 6 / 7 1356 1450 1469
wilderness 8 / 8 1417 1436  
zegwaard 14 / 28 1330 1452 1453

 

Record #422 prev record   Date   next record  top of page
1452-10-24
Location Type of Document
OAR12, 047v-b Consent
Text
[093] Item is den scout ende bueren van Wassenaer geconsenteert een hoefslach van eenre wateringe beginnende vanden Papewech omtrent hondert roeden oistwaerts.
English Summary
Permission for schout and buren of Wassenaar to inspect and apportion maintenance responsibilities (verhoefslagen) on a canal beginning at the Papewech and extended eastwards about 100 roeden.
Keywords
wassenaar; schouten; buren; verhoefslagen; canals; papenweg
Notes
See OAR14, 75v-e.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
buren 20 / 31 1356 1452 1453
canals 47 / 67 1356 1452 1453
papenweg 1 / 3     1472
schouten 62 / 88 1284 1452 1453
verhoefslagen 12 / 15 1399 1452 1457
wassenaar 6 / 8 1330 1452 1454

 

Record #541 prev record   Date   next record  top of page
1452-11-21
Location Type of Document
OAR12, 123r-a Walen dichten
Text
[000] Ordonantie van walen toe te slaen. Item up sinte Katherijne avont anno lii waren inden Hage vergadert Poelgeest, Alcmade, Sijl, Noortich ende Poelgeest ende wort overdragen datmen een dachvaert tot Hairlem houden sel des eersten dages nae sinte Pontiaens dach naistcomende [15 January 1453] om te ordenieren hoemen twerck beginnen sel ende anvaerden van die gaten die inden dijck tusschen Sparendam ende Aemsterdam dair gebroken sijn.
English Summary
Hoogheemraden agree to summon witnesses to a hearing (dagvaarden) at Haarlem on 15 January 1453 to collect information and issue orders concerning how the breaches in the dike between Spaarndam and Amsterdam are to be closed.
Keywords
flooding; spaarndam; amsterdam; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; haarlem; walen dichten; diking; poelgeest, gerijt van; alcmade, florijs van; zijl, gerijt van; noortich, jan van; poelgeest, jan van
Notes
See OAR14, 76r-d. See also record #542, record #543, record #544, record #545, record #546, record #547, and record #548. For additional information concerning the mid-October storm that caused extensive damage around Amsterdam and the southern region of the Zuiderzee region, including along the Spaarndammerdijk, see Buisman, III, p. 38.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
alcmade, florijs van 1 / 3     1453
amsterdam 11 / 23 1405 1449 1453
diking 4 / 17 1437 1449 1452
flooding 12 / 35 1405 1447 1452
haarlem 16 / 32 1399 1448 1452
hoge zeedijk 19 / 34 1255 1449 1452
noortich, jan van 3 / 13 1438 1450 1453
poelgeest, gerijt van 56 / 64 1419 1451 1453
poelgeest, jan van 13 / 27 1438 1451 1453
spaarndam 36 / 55 1253 1451 1453
spaarndammerdijk 20 / 36 1255 1451 1452
walen dichten 7 / 21 1405 1425 1452
zijl, gerijt van 23 / 24 1415 1451 1453

 

Record #542 prev record   Date      top of page
1452-11-24
Location Type of Document
OAR12, 123r-b Walen dichten
Text
[000] Item alsoe noch ander gaten boven Aemsterdam ende oic tusschen Aemsterdam ende den Carthusen gebroken sijn ende yet van node is datmen alle die geen die dat bewint van dier schouwe hebben mede dair bij ontbiede om een overdracht te maken datmen alle die gaten dair onse lant mede besopen mach gelijc toe sloege, soe sel dair bij ontboden wesen die dijcgrave Aelbrecht van Raphorst mit die scepen van Diemen. Item die scout van Aemstelreveen mit sijnen scepen dair hij den dijc mede pleecht te houden te scouwen te Hairlem te wesen op sinte Ponciaens dach.
English Summary
Because there were more breaches in the dikes near the Carthusian monastery and on the east side of the city, the hoogheemraden believed it necessary for those having authority for hydraulic mattes there to join Rijnland in common cause to close the breaches. Therefore they requested that the dijkgraaf of Rijnland, Aelbrecht van Raephorst, with the aldermen (schepenen) of Diemen and the schout and of Amstelveen (collectively the predecessors to Amstelland water board) to attend a hearing planned for 15 January 1453 at Haarlem.
Keywords
flooding; amstelveen, schout van; amstelveen, aldermen of; hoge zeedijk; spaarndammerdijk; diemen, aldermen of; haarlem; raephorst, aelbrecht van, dijkgraaf; aldermen; walen dichten; carthusians; diking
Notes
See OAR14, 76r-e. For the document calling for the 15 January hearing, see record #541; for the results, see record #543, record #544, record #545, record #546, record #547, and record #548. For additional information concerning the mid-October storm that caused extensive damage around Amsterdam and the southern region of the Zuiderzee region, including along the Spaarndammerdijk, see Buisman, III, p. 38.
Keyword Threads Seq / Count First Prev Next
aldermen 3 / 3 1421 1451  
carthusians 2 / 3 1449 1449 1453
diking 5 / 17 1437 1452 1453
flooding 13 / 35 1405 1452 1453
haarlem 17 / 32 1399 1452 1453
hoge zeedijk 20 / 34 1255 1452 1453
spaarndammerdijk 21 / 36 1255 1452 1453
walen dichten 8 / 21 1405 1452 1453

 

 

Author Publication Home
William H. TeBrake
Maine, USA, June 2006
Rijnland
OAR11, OAR12, OAR13
www.oudleiden.nl