WILLEM UTEN CAMPE

 

Previous PageHome PageNext Page


WILLEM UTEN CAMPE

functie:

burgemr. 1385-86, 86-87.

beroep:

korenkoper (1382-83; Hüffer, Bronnen, II 744).

landbezit:

8 hond 15½ gaard land, die Gheer, te Oegstgeest bij Podikenpoel en 1 morgen 11 gaard, Aelwijns Venekijn, ald.; 18 mrt. 1387 aan de H. Geest verkocht (W. 428 f. 60v.).

Een broer van Frank Diedwarenz. was eveneens Willem uten Campe geheten; van verwantschap blijkt uit de bronnen niets (zie ald.).

Previous PageHome PageNext Page

Auteur Fred van Kan
Publicatie Het Leidse Patriciaat
Home www.oudleiden.nl