vorige Buurt: 51.Vrouwenkamp 71. Nieuw (Klein) Barbarije volgende Buurt: 72.Ommariënburg (Mariënborg)

 

9. Keizerrijk van Constantinopolen 
(Klik voor andere kaart) 11. Kerstenrijk 
(Klik voor andere kaart) 12. Maarsmansteeg, Keizerrijk van de-   13. Steinenburg   14. Kranenburg   15. Sint Catharinarijk   16. Paplepel   17. Nieuwe Rijk 
(Klik voor andere kaart) 18. Prily (Koevoet), Graafschap- 
(Klik voor andere kaart) 19. Billenburg   20. Meyenburg   35. Klein Egypte 
(Klik voor andere kaart) 39. Oud Barbarije 
(Klik voor andere kaart) 41. Rode Steen   42. Jan Vossenrijk 
(Klik voor andere kaart) 43. St. Niclaassteeg (Rodenrijk)   44. Land van Mirakelen (Sint Annenrijk)   45. Mare   46. Vliegenthart (Hartenburg)   47. Oost Mariënburg   48. Middel Mariënburg (Mariëndaal)    49. West Mariënburg (Mariënburg)   50. Vrouwenrijn (Mariënschans)   51. Vrouwenkamp   69. Burgerwacht (Burgstreng, het Rijk van-) 
(Klik voor andere kaart) 71. Nieuw (Klein) Barbarije   72. Ommariënburg (Mariënborg)   73. Hooglandse Kerksteeg 
(Klik voor andere kaart)
Stadskaart
Ga met de muis naar de cirkel voor de naam van de buurt. Klik voor detailkaart en informatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

beginnende aen de oostsijde van de Kuypersteech met 't huys van Harpar Pouwelsz. Bode / lopende zuytwaers aen den houck om langs de noortsijde van den Ouden Rijn / begrijpende de Dollebackerssteech aen weersijden / voorts oostwaers aen tot den houck van de Hogelantschekercksteech / de westsijde van de zelve / ende eyndigende aldaer met `t huys van Lourijs Joostensz. hoedemaecker.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 15, 02-08-1611)

Geschiedenis:

De naam herinnert vermoedelijk aan het voormalige Barbaragasthuis (het latere Huiszittenhuis) en kan tegelijkertijd een woordspeling zijn die verwijst naar Barbarije, het huidige Marokko. Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553) onder de naam Nieuw Barbarije, die echter aan de westzijde doorliep tot aan de Donkersteeg en dus wat groter was. De ligging wordt dan omschreven als: Nieut Barbarijen no. lxxj / Begint van de Donckersteech tot de Hogelantsche kerckbrugge mitten twee stegen / plach te hebben huysen of cameren (?).

Overigens was er in de 16e eeuw wel sprake van een buurt Klein Barbarije, maar deze omvatte de St. Jorissteeg en de St. Barbarasteeg met de Dwarskamp, het wat latere St. Joris.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 8 vso)

De gemene gebueren van Cleyn Barbaryen brengen een ouderloos kind aan bij het H.G. Weeshuis.

(Archief H.G. Weeshuis inv.nr. 3386 fol. 79, 15-09-1614)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Binck, Gerrit Jansz. den - <02-08-1611 ? v *
Laen, Claes Jansz. van der - 02-08-1611 1 *
Zevenen, Hans Jansz. van - 10-05-1640 2 v  
Anckernois, Stoffel Jansz. van - 31-05-1646 1 *
Toll, Claes Matthijsz. van - 01-09-1661 1  
Houttijn, Cornelis Francken - 16-07-1665 2  
Brouwer, Johannes - 29-03-1668 3  
Couwenhoven, Jan IJsbrandtsz. van - 09-12-1669 1 v *
onbekende buurtheer ? >22-09-1678 ? ? *
Smeth, Jan de - 21-08-1681 1 v *
Kuyk, Jacob van - 11-06-1705 2 v  
Das, Jan - 27-07-1713 1 v  
Buys, Gijsbert - 14-07-1735 3  
Diest, Willem van - 15-11-1736 2  
Kaasschieter, Jacobus - 23-07-1744 1 v  
Rijckhuysen, Gijsbert van - 23-04-1761 1  
Ehlers, George Paulus - 23-01-1772 1  
Hemert, Johan Theodorus van - 17-12-1779 1  
Rietveld, Cornelis - 31-07-1788 1  
Merken, Johannes Coenradus - 07-02-1793 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006/2007
Buurthouden www.oudleiden.nl