vorige Buurt: 80.West Kerstenrijk 85. Klein Egypte volgende Buurt: 86.Burgstreng

 

64. St. Catharinarijk   65. Kranenburg   66. Steinenburg   67. Rome   68. Paltsgraafschap op de Rijn   69. Oost Kerstenrijk   70. Constantinopolen   73. Witsermouw 
(Klik voor andere kaart) 78. Graafschap Prily (Koevoet)   80. West Kerstenrijk   85. Klein Egypte   86. Burgstreng   87. Klein Mariënburg   88. St. Hubert   89. Rijnenburg   91. Mozes   92. Hof van Rusten   93. Boterbuurt   94. Bisdom van Napels   95. Woud zonder Genade   96. Buitenduin   97. West Woudfriezen 
(Klik voor andere kaart) 98. Oud Tuil naar Binnen 
(Klik voor andere kaart) 99. Vredenrijk   100. West Tuil   106. Groenendaal 
(Klik voor andere kaart) 136. Oud Vredenburg 
(Klik voor andere kaart) 137. Oost Ossenland   139. West Ossenland   140. Klein van Macht   142. Zuid Bouwelouwensteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg   146. Vollersrijk 
(Klik voor andere kaart) 148. Vosserschagen   149. Oud Barbarije   150. Klein Barbarije   152. Noord Duizendvrezen 
(Klik voor andere kaart) 153. St. Annenrijk   154. Rodenrijk   156. Claas Jan Vossenhoek   157. Rode Steen   159. Oost Mariënburg   160. Hartenburg   161. Mariënborg   162. Mariënrijk   163. Oost Vrouwenkamp 
(Klik voor andere kaart)

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen aen de zuytsijde van den Ouden Rijn tusschen de St. Jansbrugge ende het Burchbruggetgen

(SA II inv. nr. 1216 fol. 16 vso, 22-03-1612)

Geschiedenis:

Volgens Jan van Hout bestond de buurt reeds ten tijde van Jacob Deyman (stadssecretaris 1531 - 1553). De ligging is identiek en wordt omschreven als: Cleyn Egipten no. xxxv / Begint opten Ouden Rijn / van St. Jansbrugge tot 't burchbruggetgen toe / plach te hebben aen huysen of cameren 14.

(SA II inv. nr. 1220 fol. 9)

In verband met een heerverkiezing krijgt de buurt toestemming voor het houden van een vrolijke maaltijd.

(SA II inv. nr. 193 fol. 165, 14-10-1702)

Jan van Pelt, heer van Klein Egypte, verzoekt en verkrijgt ontslag wegens ouderdom.

(SA II inv. nr. 137 fol. 51 vso, 20-06-1782)

Van de buurt Klein Egypte is een kasboek bewaard gebleven. Over de periode 1740 - 1764 zijn de aard en omvang van de inkomsten en uitgaven berekend. Onderstaande tabel toont een overzicht van samengetelde inkomsten en uitgaven naar soort:

 

INKOMSTEN

UITGAVEN

Boe-king Aard van de inkomsten Inkomsten In % Aard van uitgaven Uitgaven In %
31 x overlijdensgiften f 106- 8-8 62,6 loon buurtknecht f 62-10-0 24,7
6 x absentiegelden 2- 7-0 1,4 buurthof / bijeenk. 184-19-8 73,0
18 x vette schotel 30-16-8 18,1 diversen 6- 0-0 2,3
17 x huiskopen 30-10-0 17,9      
72 x totaal f 170- 2-0 100 totaal f 253- 9-8 100

(SA II inv. nr. 6964, zie ook 'Buurthouden', pag. 114-115).

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Pietersz., Dirck - ¹ 12-05-1594 1 v *
Schuylenburch, Willem Jansz. - 22-03-1612 1 v  
Cats, Dirck Sebastiaensz. (van) - 12-06-1626 1 *
Rhijnenburch, Dirck Jansz. van - 09-09-1627 1 v *
Dort, Jan Joosten van - 24-06-1656 1  
Belle, Jan Jansz. van - 13-06-1670 2  
Sanen, Jacobus van - 22-01-1671 1 *
Eyck, Matthijs van den - 15-03-1688 2  
Santen, Josias van - 11-06-1693 2  
Wolff, Adriaen - 19-10-1702 2  
Duynen, Pieter van - 13-08-1733 1  
Pelt, Jan van - 24-04-1755 1 o *
Pelt, Willem van - 11-07-1782 1  
Nieuwenhuyzen, Gerrit - 18-10-1787 1 o  
¹ SA II inv. nr. 47 fol. 44 - 44 vso, 12-05-1594        

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl