vorige Buurt: 118.West Rijnenveld 119. Oost Rijnewaard volgende Buurt: 132.Noord Koeëind

 

116. Spring over Rijn   117. West Rijnewaard 
(Klik voor andere kaart) 118. West Rijnenveld   119. Oost Rijnewaard   132. Noord Koeëind   133. West Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 134. Zuid Koeëind 
(Klik voor andere kaart) 190. Noord Coleveld 
(Klik voor andere kaart) 191. Oost Coleveld   200. Zuid Coleveld   201. Rijk der Liefde   202. Baronie Hogeveen   203. Keizerrijk Warmond   204. Hertogdom Walbeek   205. Graafschap van Blokhuizen   206. Looiersbuurt  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

de twee vordere taerlingen tusschen de voors. Kijffgrafte ende de Oostcingele / mitsgaders den Rijn ende Zuytcingele gelegen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 15 vso, 25-08-1611)

gelegen in de vrijdomme buyten de Zijlpoorte / begrijpende de twee taerlingen huysen gelegen tusschen de Kijffgraft en de Oostcingel / mitsgaders den Rijn ende Zuytcingel.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 30 vso, 23-02-1617)

op den Rhijn aen oosthouck van de Minnebroersgraft / loopende oostwaerts aen / ende omschrinkelende langs de Oost- ende Zuytchingel / weswaerts aen / ende voorts begrijpende de oostzijde van de Minnebroersgraft / bestaende omtrent xxxviij huysen ofte wooningen.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 70 - 70 vso, 12-09-1624)

Geschiedenis:

Op 25-08-1611 ontstaan als afsplitsing van de buurt Rijnewaard.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 15 vso)

In 1624 verzoeken de bewoners om splitsing omdat de buurt vele te groot was omme door een heere geregeert ende de gewoonlijcke bijeencompsten gehouden connen werden. Het Gerecht gaat akkoord. Eén deel behoudt de naam Oost Rijnewaard, het andere deel krijgt de naam West Rijnewaard.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 70 - 70 vso, 12-09-1624)

De heer van Oost Rijnewaard beklaagt zich over Abraham Wijnbeek omdat deze weigert om volgens het 6e artikel van de Generale Ordonnantie op de Gebuurten voor ieder huis dat hij heeft gekocht, een gulden aan de buurt te betalen. Na te zijn gehoord blijkt Wijnbeek twee huizen in één koop voor f 65,- te hebben gekocht en om die reden vinden de burgemeesteren het goed dat hij slechts f 1,- betaalt. Aangezien dergelijke geschillen tussen huizenkopers en buurtbestuurders regelmatig voorkomen, besluiten de burgemeesteren om hier nader over te delibereren (zie ook 'Buurthouden', pag. 114).

(SA II inv. nr. 214 fol. 99, 13-07-1770)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Hubrechtsz., Cornelis - 24-11-1611 2 v *
Willemsz., Pieter - 23-02-1617 2 *
Booch, Jan Claesz. van der - 01-06-1617 1 v *
Wayman, Jan Borritsz. - 06-11-1620 2 v *
Maersman. Jan - 31-07-1636 1 v *
Wayman, Jan Borritsz. - 24-05-1646 1 *
Doe, Pieter Aelbrechtsz. - 12-10-1662 2 *
Brugge, Symon Maertensz. van der - 03-07-1670 1 v  
Spierenburch, Claes Claesz. - 20-09-1680 1 v  
Hengelaer, Jan - 03-11-1682 2  
Meulen, Dirck Jacobsz. van der - 24-09-1688 1  
Spierenburgh, Jeremias - 10-11-1694 1 o *
Meulen, Theunis van der - 19-03-1715 1  
Meulen, Jacobus van der - 17-05-1731 1  
Kleynhans, Johannes Nicolaas - 17-09-1767 1 v  
Sliedregt, Bastiaan - 10-08-1787 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl