vorige Buurt: 155.Oost Mare 158. West Mare volgende Buurt: 163.Oost Vrouwenkamp

 

133. West Koeëind   135. Nieuw Vredenburg   136. Oud Vredenburg   138. Nazareth   141. Noord Bouwelouwensteeg   142. Zuid Bouwelouwensteeg 
(Klik voor andere kaart) 143. Vossenwal   144. Noord Hooglandsekerksteeg   145. Zuid Hooglandsekerksteeg 
(Klik voor andere kaart) 146. Vollersrijk   147. Abcouder Vossenrijk   151. Vossenburg   152. Noord Duizendvrezen   154. Rodenrijk 
(Klik voor andere kaart) 155. Oost Mare   158. West Mare   163. Oost Vrouwenkamp   183. Groeneveld   184. Weidenwijk   185. Reinewei   186. Reinegom   187. West Vogelrijk   188. Oost Vogelrijk   189. Baronie van de Schuur   190. Noord Coleveld   192. Breekhoven   193. Nieuwgesticht   194. Merenrijk   195. Lusthof   196. Kouwenhoven   197. Rijk der Overbatavieren   198. Rijk der Nederbatavieren   199. Singelsoord   207. Fockersrijk  

Selecteer regiokaart
met buurtnamen.
 

Ga met de muis naar de cirkel
voor de naam van de buurt.
Klik voor detailkaart
en informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligging:

begrijpende de huysen aen de westsijde van de Maren mette huysinge van Rembrant Jansz. van Rossum beginnende / ende noortwaers lopende tot aen de nedergeleyde walle / den houck aldaer om tot aen de Veststeech / mitsgaders oock de huysen ten wedersijden van 't Choersteechen staende.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 46 vso, 14-11-1619)

Geschiedenis:

Op 10-10-1619 ontstaan als afsplitsing van de buurt Mare. Met de Veststeeg wordt de tegenwoordige Hazewindsteeg bedoeld.

(SA II inv. nr. 1216 fol. 45 vso - 46)

De gebuurte van 't Westmarendorp geconsenteert in alle stilte te mogen hoven, mits alvorens ter secretarye overbrengende een memoirie van haar kassa (zie ook 'Buurthouden', pag. 101).

(SA II inv. nr. 191 fol. 105, 06-08-1671)

Buurtheren: 

zie voor uitleg de Toelichting

Naam Benoemd Voor-
dracht
Reden
vervang
Meer
Info
Schouten, Mr. Cornelis - 14-11-1619 2 *
Roosendael, Jan Huybertsz. van - 05-10-1662 1 o *
Schouten, Mr. Heyman - 21-10-1666 1  
Eynsingh, Bernier - 25-02-1670 1  
Heul, Glaude de - 08-08-1680 2 *
Stellinghwerff, Segerus van - 20-08-1682 3 v  
Sadelhoff, Barent - 23-03-1690 4 *
Rode, Gerrit Janse de - 23-06-1701 1 v? *
Toict, David du - 12-08-1707 3 v  
Heer, Reyn Maartense - 10-07-1710 1  
Feys, Pieter - 23-05-1726 1  
Robert, Jan - 13-05-1728 1 v  
Lens, Claas - 13-11-1738 1  
Graeff, Jacobus de - 07-04-1740 1 v  
Nihot, Jan - 04-03-1751 3 o *
Kaay, Martinus van der - 08-04-1751 1  
Ramaar, Abraham - 17-04-1794 1 o  

  

Auteur Publicatie Home
Kees Walle
2006
Buurthouden www.oudleiden.nl