Vorig Raadslid Jan van Heukelom jr. Volgend  Raadslid
 
 
  Personalia
Naam Jan van Heukelom jr.
Geb. datum 1813-04-14
Geb. plaats Leiden
Geb. info Akte 86v-18.00u.
Ovl. datum 1886-03-04
Ovl. plaats Leiden
Ovl. info Akte 226-14.00u.
Opleiding RUL filosofie+letteren
Burg. staat Huw.x2
Kerkelijke gez. Doopsgezind
Vader Jan Heukelom
Beroep Vader Fabrikant
Moeder Anna Hillegonde Luzac
Bronnen NP27(1941)-143,NP52(1966)-169.
 

 

  Raadsfunctie van tot Partij Info Link
1 Raadslid 1866-04-26 1881-09-06 Niet herkiesbaar. Ook Raadslid 1848/1849.
 

 

  Commissie Functie van tot Link
 

 

  Netwerk Functie van tot Info Link
1 Cie. van administratie over de Gevangenissen Lid 1844 1880
1 Bethlehemshofje, College v. Regenten Lid 1848 1886
1 Mij. tot bevordering der Toonkunst, afd. Leiden, Zangvereniging Buitengewoon Commissaris 1858 1858
1 Ver. tot bevordering Fabrieks- en Handwerksnijverheid President, vice- *Voorzitter 1856 1864
1 Stedelijk Kiescollege Lid 1847 1849
1 Schutterij Luitenant, 2e *Luitenant, 1e *Kapitein 1839 1848
1 Schutterij, Schuttersraad Plv.lid 1844 1849
1 Doopsgezinde Gemeente Diaken 1844 1886
1 Leidsche Mij. van Weldadigheid Bestuurder *Penningmeester 1859 1884
1 Plaatselijke Comm. van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs Lid 1865 1880
1 Mij. voor Toonkunst Voorzitter *Commissaris 1847 1866
1 Mij. tot Nut van het Algemeen, dept. Leiden, Spaarbank Commissaris *Voorzitter 1858 1886
1 Kon. Nederlandsche Grofsmederij Commissaris 1868 1876
1 Plaatselijke Schoolcommissie Secretaris *Voorzitter, plv. 1861 1874
1 Militieraad 3e district van Zuid-Holland Voorzitter, plv. 1869 1873
1 Prov. Staten van Zuid-Holland, kiesdistrict Leiden Lid 1863 1880
1 Stedelijke Werkinrichting Bestuurslid *Voorzitter (bui. de gem.raad) 1856 1886
1 Kamer van Koophandel Lid 1848 1878
1 Genootschap "Mathesis Scientiarum Genitrix" Bestuurder *Voorzitter, vice- 1861 1864
1 Leidsche Mij. van Weldadigheid, Hulpbank Commissaris *Voorzitter 1865 1884
1 Leesmuseum Penningmeester 1880 1881
1 Militair Detentiehuis, Cie. van Administratie Lid 1881 1886
 

 

  Beroep Jaar Info  
1 Loonspinner 1858
1 Fabrikant 1848 Fa. van Heukelom & Co.
1 Fabrikant
 

 

  Adres Wijk/Postcode Plaats Jaar Info  
1 Langegracht 1023 W.05 Leiden 1858
1 Oude Singel Leiden 1839
1 Mare 5.648 W.05 Leiden 1847
1 Korte Mare 30 Leiden 1856
 

 

pid : 1050,   fid : 1050

 

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout