Vorig Raadslid Paul Etienne Briët Volgend  Raadslid
 
 
  Personalia
Naam Paul Etienne Briët
Titulatuur Mr.
Geb. datum 1879-06-16
Geb. plaats Voorthuizen [GL]
Geb. info Akte 104-22.00u.
Ovl. datum 1961-04-20
Ovl. plaats Leiden
Politieke gez. ARP
Burg. staat Huw.
Kerkelijke gez. NH
Vader Willem Briët
Beroep Vader Herv. Predikant Leiden 1890 / 1916
Moeder Maria Catharina Wesseling
Info ouders Vdr. / Mdr. 30 & 26 jr. (1879)
Bronnen Geb. Gem. Barneveld
 

 

  Raadsfunctie van tot Partij Info Link
1 Raadslid 1908-03-26 1919-09-02 AR +rk 1905 Kiesdistrict 2. PrSt. 1916
 

 

  Commissie Functie van tot Link
1 Plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd lid 1918-03-14
1 Plaatselijke verordeningen betreffende de huishouding der gemeente lid 1909-02-25
 

 

  Netwerk Functie van tot Info Link
1 Gymnasium, Curatorium Secretaris 1903
1 Nederduits Herv. kerk, Diakenen Voorzitter 1914
1 Geref. Minne- of arme Mannen en Vrouwenhuis (Herengracht), Coll. v. Reg. Regent 1911 Kaarsemakersstraat
1 Groeneveldstichting Voorzitter 1911 Oude Vest 41
1 Ver. voor Christelijk Onderwijs aan on- en minvermogenden Voorzitter 1914
1 Zondagsschool Chr. Jongelingen Ver. Pred. XII:1a, Cie. van toezicht Lid 1911
1 Ned. Werkliedenverbond "Patrimonium" Adviseur 1911
1 A.R. Kiesvereniging "Nederland en Oranje" Voorzitter 1920
1 Ned. Bijbelgenootschap, afd. Leiden Voorzitter 1914
1 Armenbakkerij, College v. Regenten Voorzitter 1911 1920
1 Minnehuis (Kaarsenmakersstraat), College v. Regenten Lid 1911 1914
1 Leidsche Ver. tot bestrijding der werkloosheid en haar gevolgen Secretaris *Bestuurslid 1903 1911
1 Kindertehuis "Voordorp" te Leiderdorp Regent 1911 1914 te Leiderdorp
1 Voogdijraad Secretaris 1908 1920
1 Coninckshofje, College v. Regenten Lid 1911 1920 Oude Vest 15
1 Huiszittenhuis, College v. Regenten Regent 1908 1914
1 Chr. Jongelingsvereniging "Prediker 12, vers. 1a", Cie. van toezicht Lid 1911 1920
1 Tehuis voor vrouwen (Nieuwsteeg) Adviseur 1908 1908
1 Rentecommissie Voorzitter 1914 1920
1 A.R. Kiesvereniging "Nederland en Oranje" Penningmeester 1911 1914
1 Armenraad Voorzitter 1914 1914
1 Rijksopvoedingsgesticht, Cie van toezicht Lid 1920 1920
1 Prov. Staten van Zuid-Holland, kiesdistrict Leiden Lid 1911 1914
1 Leidsche Chr. Oranjevereniging Bestuurslid 1920 1920
1 Ver. tot Organisatie van Chr. -maatschappelijke Arbeid in kerkwijk IV Secretaris 1911 1911 in kerkelijke wijk IV.
1 Plaatselijke Commissie art. 86 van de Ongevallenwet 1901, Leiden e.o. Voorzitter 1908 1914 Plaatselijke Cie.
1 Ned. Herv. Gem. Diaken 1908 1914
1 Ver. "Volksspeeltuinen" Bestuurslid 1908 1920
1 Ned. Werkliedenverbond "Patrimonium", afd. Leiden, Cie van Advies Lid *Voorzitter 1908 1920
1 Kantongerecht Leiden Plv.Rechter 1911 1920
1 Militieraad 3e district van Zuid-Holland Plv.burgelijk lid *Plv.voorzitter 1911 1920
1 Stedelijk Gymnasium, College van Curatoren Secretaris 1903 1908
 

 

  Beroep Jaar Info  
1 Advocaat en procureur 1903
 

 

  Adres Wijk/Postcode Plaats Jaar Info  
1 Rapenburg 36 W.04 Leiden 1922 van Steenschuur 14 (Ongeh. )
1 Oude Vest 53 Leiden 1903
1 Noordeinde 25 Leiden 1908
 

 

pid : 1155,   fid : 1155

 

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout