Vorig Raadslid Michael Jan Goeje Volgend  Raadslid
 
 
  Personalia
Naam Michael Jan Goeje
Titulatuur Dr.
Geb. datum 1836-08-13
Geb. plaats Dronrijp [FR]
Ovl. datum 1909-05-17
Ovl. plaats Leiden
Ovl. info Akte 424-05.00u.
Politieke gez. Lib.
Burg. staat Huw.
Vader Pieter Goeje
Moeder Wilhelmina Bernardina Schilling
Bronnen L.J. '10, L.J. '64bl.44ev.
 

 

  Raadsfunctie van tot Partij Info Link
1 Raadslid 1879-01-13 1908-12-05 Lib. Kiesdistrict 2. Ontsl. genomen, gezondh. redenen.
 

 

  Commissie Functie van tot Link
1 Oud-Archief lid 1905-09-05
 

 

  Netwerk Functie van tot Info Link
1 Universiteit, verz. v. Oosterse handschr. , Interpres Legati Warneriani Adjutor, 2e *Bestuurder 1860 1908
1 Schutterij, Schuttersraad Plv.lid 1863 1866
1 Onderwijzersgezelschap "Onderlinge Beschaving" Ere-voorzitter 1863 1866
1 Genootschap "Mathesis Scientiarum Genitrix" Voorzitter, vice- *Bestuurder 1865 1870
1 Ned. Onderwijzersgenootschap, afd. Leiden Ere-voorzitter 1867 1879
1 Het Nederlandsche Roode Kruis, afd. Leiden e.o. Secretaris 1871 1889
1 Kweekschool voor Zeevaart, Cie. van Toezicht en Beheer Lid 1872 1889
1 Ver. van Onderwijzers en Onderwijzeressen in Zuid-Holland Voorzitter 1873 1879
1 Kiesvereniging "Het Algemeen Belang" Bestuurslid 1877 1879
1 Plaatselijke Schoolcommissie Lid *Voorzitter, vice- 1879 1908
1 Universiteit Rector Magnificus 1882 1882
1 Ambachtsschool (praktijk) Bestuurder 1883 1888
1 Gemeente-inrichting voor de opleiding van O.I. ambtenaren Curator 1886 1891
1 Kweekschool voor Zeevaart, Cie. van Oppertoezicht en Beheer Lid *Voorzitter 1890 1908
1 Rode Kruis, afd. Leiden Secretaris 1890 1908
1 Mij. voor Toonkunst, afd. Leiden Commissaris 1891 1897
1 Ambachtsschool (Haagweg), Practische Bestuurslid *Voorzitter, vice- 1892 1895
1 Mij. tot Bevordering der Toonkunst, afd. Leiden Bestuurslid 1892 1892
1 Internationale Maatschappij voor Ethnografie Voorzitter 1908 1908
1 Ver. tot Opleiding van Bewaarschoolhoudsters Voorzitter 1908 1908
1 Ned. Ver. "Onze Vloot", afd. Leiden e.o. Bestuurslid 1908 1908
 

 

  Beroep Jaar Info  
1 Schoolopziener van het district 1863 L.O. in N.& Z. Holl., Zeel.& Utrecht
1 Senaats secretaris 1881 Universiteit
1 Hoogleraar (fac. letteren en wijsbegeerte) 1867 Universiteit
1 Hoogleraar (talen)
 

 

  Adres Wijk/Postcode Plaats Jaar Info  
1 Vliet 15 W.01 Leiden 1890
1 Haarlemmerstraat 6.348 Leiden 1860
1 Rapenburg 1.247}53 Leiden 1860
 

 

pid : 1077,   fid : 1077

 

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout