Vorig Raadslid Sijbrandus Johannes Fockema Andreae Volgend  Raadslid
 
 
  Personalia
Naam Sijbrandus Johannes Fockema Andreae
Titulatuur Mr.
Geb. datum 1844-06-04
Geb. plaats Opsterland
Ovl. datum 1921-01-17
Ovl. plaats Leiden
Ovl. info Akte 67-03.00u.
Politieke gez. Lib.
Burg. staat Huw.
Kerkelijke gez. geen.
Vader Arnold Fockema Andreae
Moeder Geeske Fockema
Bronnen L.J. '64 bl.44ev.
 

 

  Raadsfunctie van tot Partij Info Link
1 Raadslid 1886-03-18 1911-09-05 Lib. Vrijz. 1905 Kiesdistrict 2 (tot 1905) dan in 1. Niet herk.b.
 

 

  Commissie Functie van tot Link
1 Plaatselijke verordeningen betreffende de huishouding der gemeente lid 1887-09-06
1 Financiën voorz. 1886-03-18
1 Plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd lid 1892-09-06
1 Plaatselijke verordeningen betreffende de huishouding der gemeente voorz. 1897-09-07
1 Oud-Archief lid
 

 

  Netwerk Functie van tot Info Link
1 Anti-Dienstvervangingsbond, afd. Leiden Secretaris 1876 1878
1 Pensioenverbond, afd. Leiden Voorzitter *Penningmeester 1880 1890
1 Mij. voor Toonkunst Commissaris *Voorzitter 1882 1882
1 Kiesvereniging "Het Algemeen Belang" Bestuurslid 1886 1887
1 Vrijz. Kiesvereniging Bestuurslid *Voorzitter 1888 1903
1 Mij. der Ned. Letterkunde Bestuurslid *Voorzitter 1889 1892
1 Voogdijraad Voorzitter 1908 1908
1 Universiteit Rector Magnificus 1893 1893
1 Thysiusbibliotheek Curator 1908 1920
1 Mij. der Ned. Letterkunde te Leiden, Cie. voor Geschied- & Oudheidkunde Lid *Voorzitter 1894 1920
1 Leidsche Schouwburg Mij. Voorzitter 1900 1903
1 Raad van Beroep voor de belastingen in het district Leiden Plv.lid 1899 1914
1 Thorbecke Stichting, College van Curatoren Lid 1914 1914
1 Inrichting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam Correspondent 1900 1920
1 Stedelijk Gymnasium, College van Curatoren Lid *Voorzitter 1895 1911
1 Leidsche Schouwburgvereniging Voorzitter 1908 1914
1 Ver. tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer Voorzitter 1903 1903
 

 

  Beroep Jaar Info  
1 Rechter 1874 Arrondissementsrechtbank
1 Hoogleraar (fac. rechtsgeleerdheid) 1878 Universiteit
1 Hoogleraar (jurist)
 

 

  Adres Wijk/Postcode Plaats Jaar Info  
1 Hooigracht 802}40 W.07 Leiden 1874
1 Rapenburg 36 Leiden 1878
 

 

pid : 1099,   fid : 1099

 

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout