Vorig Jaar Gemeenteraad Leiden :
Persoonlijke Netwerken : Instellingen D ...
Volgend Jaar

Netwerk / Raadslid Functie van tot Link
D66
1 Pechtold A. Landelijk voorzitter
D66 afd. Leiden
1 Welling O.F.J. Secretaris
D66 Campagnecie. /Programmacie.
1 Egels W. Lid 1972
D66 Steunfractie Gem. raad, Progr. cie. Gem. Raadsverk. 1990
1 Goede H.P. de Lid
Da Vinci college
1 Sande R.A.M. van der Voorzitter, bestuur
Da Vincicollege, Best. Cie ex art. 82
1 Broeijer C.A.A. Lid 2002
Dame v. Eer & Dev. b. d. Souvereine Mil. Hospitaal Orde v. St. Jan & Rhodos
1 Michiels v. Kessenich A.T.P.E.M. Lid
Dames Gymn. & athletiek Ver. "Brunhilde"
1 Sande Bakhuyzen A. van de Beschermheer 1937
De Groenen
1 Coo P.J.M. de Landelijk voorzitter
De Leidsche Begrafenisonderneming
1 Poole S. le Commissaris van toezicht 1877 1889
1 Iterson JAz. J.E. Commissaris van toezicht 1877 1889
1 Obreen H.L.A. Commissaris van toezicht 1877 1891
1 Poole S. le Commissaris van toezicht 1890 1891
De Leidsche Bouwvereniging N.V.
1 Reimeringer Gz. A.L. Penningmeester 1908
De Leidsche Kunstvereniging
1 Elst A. van der Secretaris 1908 1920
1 Reimeringer Gz. A.L. Bestuurslid 1914
De Leidsche Middenstand Centrale
1 Tas P. van der Secretaris 1934 1941
De Unie "Een school met den Bijbel"
1 Meijnen J.B. Bestuurslid 1926
1 Wilbrink Jac. Bestuurslid 1940 1941
De Vrijheidsbond
1 Bemmelen J.M. van Voorzitter, vice- 1934 1939
De Vrijheidsbond later Lib. Staatspartij
1 Romijn A.J. Secretaris, 2e, na 1934 vice voorz. 1929 1935
De Zijl Bedrijven, Klachten Cie Sexuele Intimidatie
1 Berg G.M. van den Lid 1998
De Zonnebloem afd. Hartebrug
1 Dam J.W. van Secretaris
Diaconessenhuis
1 Poole S.J. le Penningmeester 1908 1914
1 Idenburg P.J. Secretaris 1934
Diaconieweeshuis der Ned. Herv. Gem.
1 Eigeman A.H. Penningmeester 1875 1875
1 Hoeken P.J. van Bestuurslid (uit de kerkeraad) 1876 1886
1 Bredius J. Bestuurslid *Secretaris (uit de gemeenteleden) 1882 1889
1 Pera W. Bestuurslid *Secretaris (uit de kerkeraad) 1887 1888
Diaconieweeshuis der Ned. Herv. Gem. , College v. Regenten
1 Bredius J. Secretaris 1890 1890
Dierenbescherming
1 Gruting D. van Bestuurslid 1908
Districts-cie. ter ondersteuning v. d. gewapende dienst in Ned.
1 Limburg Stirum A.O.E. Graaf van Voorzitter 1852 1858
1 Juta H.C. Lid 1890 1908
1 Schneither Az. J.J. Lid 1891 1892
1 Zillesen P. Lid 1891 1900
1 Fischer H.W. Lid 1911 1914
Diverse
1 Manders J.H.A. Diverse 1937 1938
Documentatiegroep 1939-1945
1 Kwik H.C. Medeoprichter 1963
Dolle Mina
1 Passchier H. Actief lid
Doopsgezinde Gemeente
1 Poole S.J. le Diaken 1823 1844
1 Siegenbeek (Tieboel Siegenbeek) D. Diaken 1842 1866
1 Heukelom jr. J. van Diaken 1844 1886
1 Stokhuyzen F. Diaken 1847 1880
1 Poole L.G. le Diaken 1872 1908
1 Siegenbeek van Heukelom D.E. Diaken 1875 1900
1 Zillesen P. Diaken 1881 1900
1 Vlugt W. van der Diaken 1886 1920
1 Vries E. de Diaken 1891 1903
1 Poole S.J. le Diaken 1903 1920
1 Diaken 1908
1 Laan W. van der Diaken 1914 1920
DZB Holding (De Zijl Bedrijven)
1 Laurier J.P. Commissaris

Publicatie Auteur
Het Leidse Pluche
2007
Vereniging
Jan van Hout