TerugKattenslopjeTerug
 
Nummer:141
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 8 nr. onbekend
Adres na 1871:Waardgracht, in de Looierstraat bij de Zuidsingel

Beschrijving:
Het slopje wordt door Salomon van der Paauw vermeld, maar is dan al geheel vervallen. Dat zal ook de reden zijn geweest waarom hij geen nader adres noemt en volstaat met de vermelding 'aan de oostzijde van de Waardgracht bij de Zuidsingel'. Dankzij een transportbrief in Waarboek 7T weten we echter dat het slopje niet aan de Waardgracht, maar aan de Looierstraat was gelegen. Over een slop of poort wordt echter met geen woord gerept.
Het Bonboek vermeldt de oostzijde van de Looierstraat, beginnende bij de Zuidsingel, op fol. 400vso. De loop is dan zuidwaarts, terwijl we de koper en verkoper, resp. Pieter le Broy en Pieter Swanenburg op fol. 411 tegenkomen. Probleem is dat al op de stadsplattegrond van 1826 door sloop de situatie ter plekke onherkenbaar is veranderd. De conclusie kan hooguit zijn dat het Kattenslopje zich aan de oostzijde van de Looierstraat tussen de Zuidzingel en de Kerksteeg bevond.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6634, Noord Rijnevest)fol. 4111642 na
Waarboek 67 7T 1729fol. 661729-09-20
Waarboek 67 9N 1763fol. 1671764-02-16

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x