TerugKeizerspoortTerug
 
Nummer:143
Andere namen:geen
Adres voor 1871: nr. sinds 1816 Hortus Botanicus
Adres na 1871:sinds 1816 Hortus Botanicus

Beschrijving:
Salomon van der Paauw situeert de poort aan de zuidzijde van de Doelenachtergracht bij de Catrijneveststeeg, thans in de Academietuin. Zoals bekend lag de (niet meer bestaande) Catrijneveststeeg in het verlengde van de Nonnensteeg en liep zij door naar de Witte Singel. Toch is Van der Paauw wat slordig, want op een bewaard gebleven plattegrond van het buurtje blijkt dat de Keizerspoort weliswaar in de Hortus ligt, maar dan tegenover het gedeelte tussen de Kolfmaker- en Nonnensteeg - precies tegenover Vijfde Binnenvestgracht 1. Het buurtje en daarmee de Keizerspoort is in 1816 gesloopt om uitbreiding van de Hortus mogelijk te maken.
Hieronder de plattegrond van het buurtje tussen Vijfde Binnenvestgracht en Witte Singel. De rode cirkel geeft de locatie van de Keizerspoort aan

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek/Bonboekniet van toepassing

Vermelding in andere bronnen:
Plattegrond, ELOPV 1201.31850
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x