TerugKerkgangTerug
 
Nummer:144
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. tussen 658-659
Adres na 1871:Lammermarkt tussen 57-59

Beschrijving:
De Kerkgang lag pal links naast de Armen- of Bethlehemskerk aan de Lammermarkt. Ze wordt rond 1853 alleen op buurtkaart 15b vermeld, maar daarna wordt niets meer van de poort of gang vernomen. Zoals blijkt uit onderstaande foto bestaat de afgesloten toegang nog altijd.
Het is niet goed mogelijk om de poort terug te vinden in het Bonboek. Op fol. 204 wordt de Prinsensteeg (nu Marktsteeg) overgesprongen. Dan volgt op 204vso het gemene bonhuys, vrijwel zeker identiek met het latere, in het Huisnommerboek genoemde brandspuithuis. Maar de kerk en gang worden niet genoemd ook niet in de Prinsensteeg. Wel is er een poort met acht huisjes aan de [Korte] Langegracht (nu Lammermarkt tussen Prinsensteeg en Mare (zie. fol. 206-209vso) - maar of dit de Kerkgang is moet worden betwijfeld.
De Armen- of Bethlehemskerk is in 1644 gesticht als bedehuis voor de Hoogduitse Gemeente in Leiden. Links een oudtijdse afbeelding.De foto hierboven geeft de hedendaagse situatie weer. In beide gevallen is de poort links naast het kerkgebouw goed zichtbaar.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6628, Nieuwmaren)fol. 206-209v?1642 na

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
15b