TerugKievitenpoortTerug
 
Nummer:145
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 1177
Adres na 1871:Koddesteeg westzijde, achter Mare 34

Beschrijving:
De vier poorthuisjes behoorden bij een pand aan de Mare dat wordt aangemerkt als het huis waar de Drie Kieviten uithangen. In het register Lantaarn- en Brandspuitgeld vinden wij dit perceel terug als Wijk 6 nr. 1177, identiek met Mare 34. De uitgang van de poort bevond zich echter aan de westzijde van de Koddesteeg. De precieze locatie is niet meer ter achterhalen.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6624, West Marendorp Landzijde)fol. 354-354v en 355v-3561642 na
Waarboek 67 7Q 1727fol. 1201727-05-07

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.