TerugTrompetterspoortTerug
 
Nummer:270
Andere namen:Karelshof (later)
Swarte Trompetpoort
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 890 [?]
Adres na 1871:Van der Werfstraat 88 [?]

Beschrijving:
Via Waarboek 7M fol. 247 en 9A fol. 106 kan de Trompetterspoort getraceerd worden in het Bonboek fol. 258vso-261.
Waarschijnlijk is de poort al vroeg verdwenen, want de stadsplattegrond toont dat de percelen Wijk 6 nrs. 884-897 afgebroken zijn. In het Huisnommerboek van 1871 wordt op deze plek de azijnplaats vermeld. Het lijkt er veel op dat op deze plek de latere Posthoornhof (223) en/of Karelshof is gebouwd - zie stadsplattegrond 1879.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6625, Oost Marendorp Landzijde)fol. 258v-2611642 na
Waarboek 67 7M 1724fol. 247 (Trompetterpoort)1725-05-05
Waarboek 67 9A 1752fol. 106 (Swart Trompetpoort)1753-02-13

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x3184224--4---