TerugKoningspoortTerug
 
Nummer:161
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 780-785
Adres na 1871:Lange Paradijssteeg 20a (nu Grevenstraat)

Beschrijving:
Volgens het bonboek verkoopt Symon Pietersz., schoenmaker, op 27-04-1588 een looierserf aan Roelant Jansz, eveneens schoenmaker. Dat moet een flink stuk grond zijn geweest, want op het erf waren zeventien huisjes gebouwd. Vermoedelijk is de poortnaam ontleend aan die van een vroegere eigenaar. In ieder geval had de poort geen koninklijke uitstraling, want in de Leydse Courant van 22-08-1879 verzoekt een zekere J. Mulder aan B.& W. om op zijn erf een varkenshok te mogen maken en daarin varkens te mesten.
In 1910 worden enige huisjes onbewoonbaar verklaard. Enkele eigenaars waaronder de wed. F.J. van Luyken richten zich tot de gemeenteraad. De weduwe verklaart dat onbewoonbaarverklaring grote schade voor haar mee zou brengen 'daar mijn oudste zoon mij in zware zorg heeft laten zitten wegens borgtocht en dat ik zo goed mogelijk de huisjes heb onderhouden.'
Een andere bezwaarde schrijft dat hij verbaasd is zulk bericht uit de krant te moeten vernemen. Zijn pandje had zelfs een plee en waterleiding.
 

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6625, Oost Marendorp Landzijde)fol. 114-122v1642 na
Waarboek 67 7D 1719fol. 1191719-01-21

Vermelding in andere bronnen:
Geref. OndertrouwregDD fol. 281703-06-22
krantenberichtHR1910-01-01
krantenberichtHR1910-09-29
krantenberichtHR1911-06-13
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x20xxG732x626