TerugMeulenaarspoortTerug
 
Nummer:196
Andere namen:Breepoort [8]
Groenepoort [4]
Pikeurspoort
Adres voor 1871:Wijk 1 nr. 52-53
Adres na 1871:Galgewater 5-6

Beschrijving:
De Meulenaarspoort was, gezien vanaf het Kort Rapenburg, de eerste poort aan het Galgewater.
Op grond van de Waarboeken 7F fol. 13 en 7K fol. 372 is deze in het Bonboek met zekerheid te herleiden tot fol. 271vso-274a vso. Verder blijkt uit deze Waarboeken dat de Meulenaarspoort identiek is met de Groenepoort, Breepoort en Pikeurspoort.
De poort, althans de bebouwing, is al vroeg in de 19e eeuw verdwenen. Op de stadsplattegrond van 1826 is de bebouwing verdwenen en zijn de percelen Wijk 1 nr. 52 en 53 tuingrond, behorend bij het perceel nr. 35 - het imposante huis met de halfpilaren, nu Noordeinde 50. Volgens het register Lantaarn- en Brandspuitgeld 1814 was de toentertijd bekende notaris Thomas van Bergen bewoner en eigenaar van deze percelen.
Op de stadsplattegronden van 1879 en 1899 is de tuin nog steeds zichtbaar - tot op het terrein in 1929 een huishoudschool werd gebouwd.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6616, Noord Rapenburg)fol. 271v-274a v1642 na
Waarboek 67 7F 1720fol. 13 (Bree- of Piqeurspoort)1720-05-11
Waarboek 67 7K 1722fol. 372 (Groenepoort)1722-10-02

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
-1