TerugTuinmanspoort [2]Terug
 
Nummer:272
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 2 nr. tussen 78-82
Adres na 1871:Doezastraat 33, Ruime Conscientiestraat 5a

Beschrijving:
Salomon van der Paauw noemt de Tuinmanspoort, maar zonder toelichting zodat niet duidelijk is of hij de gelijknamige poort aan de Vestestraat bedoelt.
Buurtkaart 3 geeft meer informatie. Dan blijkt dat de poort is gelegen aan de Koepoortsgracht (nu Doezastraat) in wijk 2 tussen de nrs. 78 en 82; de drie huisjes zijn genummerd met 79-81. Bij de Volkstelling van 1849 zouden de huisjes aan de Molensteeg liggen, maar dit moet echt een vergissing zijn.
Op de stadsplattegrond van 1899 wordt de poort met naam aangegeven.
Daarentegen wordt de poort in het Bonboek fol. 102 niet genoemd, maar wordt wel iets duidelijk over de ontstaansgeschiedenis. Bij een verkoop in 1702 is sprake van dese huysge, verwerij, packhuys ende verdere getimmertens daer op staende.
In 1898 worden de huisjes door de gemeente onbewoonbaar verklaard. In 1900 zijn de huisjes nog bewoond, maar kennelijk snel daarna ontruimd en afgebroken.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6618, West Nieuwland)fol. 1021642 na

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1898-07-15
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1898-09-06
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
3xG416x37