TerugFokke[r]pleinTerug
 
Nummer:83
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. 703-713
Adres na 1871:links naast Lammermarkt 19

Beschrijving:
Het Fokke[r]plein (niet te verwarren met het westelijk aangrenzende Fokke[r]straatje) was gelegen aan de Lammermarkt waar nu, naast Lammermarkt 19, de nieuwbouw van museum De Lakenhal staat. Het Fokke[r]plein wordt al in 1635 genoemd en telde oorspronkelijk zestien huisjes, waarvan zes aan de westzijde, vijf aan de zuidzijde en nog eens vijf aan de noordzijde. Het moet dus daadwerkelijk een pleintje zijn geweest.
Kennelijk is de situatie in de loop der tijd veranderd, want op de stadsplattegrond van 1826 staat een smalle poort met aan de westzijde nog steeds zes huisjes (de nrs. 708 t/m 713) maar ten oosten slechts drie woninkjes (de nrs. 703, 704 en 707).
Het is merkwaardig dat Salomon van der Paauw geen melding maakt van het Fokke[r]plein; ook op buurtkaart 15 blijft het pleintje ongenoemd. Het Huisnommerboek van 1871 doet dat wel en de stadsplattegronden van 1879 en 1899 vermelden het pleintje eveneens.
Blijkens enkele krantenberichten uit 1901 werd er flink geruzied op het Fokke[r]plein en vonden er enkele tragische ongelukken plaats. In 1920 beklaagden de bewoners zich over het ontbreken van straatverlichting. Het laatste bericht dateert uit 1938 toen een onbewoonbaarverklaring werd aangevochten.
 

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6628, Nieuwmaren)fol. 160v-1681642 na

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtdiverse krantenberichten (zie website ELO)
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
xx--x420323-21