TerugFranciscushofTerug
 
Nummer:85
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 1091-1091a
Adres na 1871:Mirakelsteeg achter 17-19

Beschrijving:
Wanneer een poort geen poort maar 'hof' wordt genoemd, dan gaat het bijna altijd om woningen die in het laatste kwart van de 19e eeuw zijn gebouwd. Het begrip 'poort' was in die periode zó verbonden met armoede en verkrotting, dat huiseigenaars de voorkeur gaven aan een naam die wat prettiger klonk. Daarmee is niet gezegd dat de woonkwaliteit goed was en dat zal ook voor de Franciscushof hebben gegolden. Het hof had haar toegang in de Mirakelsteeg en grensde van achter aan de Koddesteeg. Ze wordt pas vermeld op de stadsplattegrond van 1899, maar zou volgens een woningonderzoek in 1912 al niet meer bestaan. Het laatste bericht is uit 1915 wanneer de smid Hansen en zijn gezin zich aan Franciscushof 4 vestigen.

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek/Bonboekniet van toepassing

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtLeidsche Courant1915-03-24
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x420