TerugFriesepoortTerug
 
Nummer:86
Andere namen:Bethlehemspoort (zie nr. 18)
Weitje
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. 959-971
Adres na 1871:ca. Langegracht 222

Beschrijving:
Bij de Friesepoort blijkt het te gaan om het Bethlehemsteegje, later de Susanna Klinkertstraat achter Langegracht 222.
Ze zal haar naam hebben ontleend aan Wouter Lambrechtsz. de Fries, de vroeg 17e-eeuwse eigenaar van de huisjes aan de oostzijde van het straatje (zie Bonboek 307-312). Dwars op de Friesepoort, alias het Bethlehemstraatje stond een zogenaamde (doodlopende) zaksteeg die wordt vermeld in Bonboek 300-306.
Boven fol. 300 staat: Int Bethlehemsteech westsijde noortwaerts aen ende is blint tot aen de Sackstege. In de Sacksteech suytsijde westwaerts aen. Wanneer Jan Kievit in 1702 een huisje koopt in sekere sackstege, uytkomende in de Betlehemstraet, genaemt het Weytie, dan vinden we deze transactie terug in het Bonboek fol. 303vso. Waarschijnlijk - en dat wordt door het Huisnommerboek bevestigd - is de Friesepoort een voorganger van de Bethlehemspoort (18). In dat geval zou de Bethlehemssteeg identiek zijn met de latere Susanna Klinkertstraat en de zaksteeg met het Weidje.
Na 1880 en volgens de stadsplattegrond van 1899 blijken er twee zaksteegjes te zijn. De zuidelijke wordt de Bethlehemspoort genoemd en de noordelijke wordt als Blansjaarhof vermeld.

Zie ook 18. Bethlehemspoort.
Hierboven een plattegrondje uit de Collectie Bodel Nijenhuis (COLLBN Port 14 N 65-5). De rode pijl wijst naar het Weytje. Maar dat was de naam van het zaksteegje, dus op het plattegrondje niet geheel correct vermeld.Rechts een weergave van de situatie in 1899.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6630, Zijloord)fol. 300-3061642 na
Waarboek 67 6M 1701fol. 69 (Het Weidje)1702-02-02
Waarboek 67 7T 1729fol. 150 (Vriesepoort)1730-02-18

Vermelding in andere bronnen:
Collectie Bodel NijenhuisCOLLBN Port 14 N 65-51700~1800
krantenberichtLeidsche Courant1915-03-24