TerugSanderspoort [1]Terug
 
Nummer:243
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 2 nr. 402a-402o
Adres na 1871:Geregracht 43

Beschrijving:
De jongste informatie over deze poort is te vinden in het Huisnommerboek van 1871. De kaart van Van Campen 1879 toont dat in deze poort vijftien huisjes stonden. De poortbebouwing dateert dus van na 1850.
Daarmee is niet gezegd dat er voordien geen poort of gang is geweest. Op de stadsplattegrond van 1826 is goed te zien dat er door het perceel Wijk 2 nr. 402 een stippellijn loopt. Dat wijst op een overdekte poort; in dit geval een gang die leidt naar de achterliggende huisjes 404 t/m 407. Uit nader onderzoek moet blijken of het bij deze vier huisjes om een voorganger van de Sanderspoort gaat, of wellicht een eerste aanzet.
In 1872 worden twaalf van de vijftien huisjes in het Heeren-Logement aan de Burg bij opbod verkocht. Zeven woningen worden opgehouden. De Vereeniging tot bevordering van den Bouw van Werkmanwoningen dient in 1905 een verzoek in om in dit gebied negentig krotten te slopen en te herscheppen in een frisse arbeiderswijk. Alle woningen in dit gebied, waaronder de Sanderspoort laten qua toetreding van licht en lucht te wensen over. Eind 1908 wordt begonnen met de sloopwerkzaamheden. Een jaar later is het nieuwbouwplan gerealiseerd.

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek/Bonboekniet van toepassing

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtLeidsche Courant1872-12-02
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
xxG1579x1562