TerugRuipennestTerug
 
Nummer:242
Andere namen:Mierennest[hofje]
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 1003-1007
Adres na 1871:Hooglandsekerkgracht 38

Beschrijving:
Salomon van der Paauw noemt het een poort, maar feitelijk is het een heus hofje. Het werd in 1386 gesticht door Katrijne Jacobsdochter met het doel om er begijnen te huisvesten. Begijnen waren ongehuwde vrouwen die door hun handel en wandel een vroom leven wilden leiden. In de 15e eeuw woonde naast het hofje de kanunnik Gerrit Lam van Berendrecht die in het hofje zijn waterput had. Daarom werd het hof ook wel Gerrit Lams Begijnhof genoemd. Na de Reformatie verdwenen de vrome bewoonsters en werd het hof bevolkt door uit het zuiden afkomstige migrantengezinnen. Het was er zo dichtbevolkt dat de hof het Ruipennest (rupsennest) werd genoemd; later werd dat het Mierennest. Uiteindelijk raakte het hofje in verval en rijp voor sloop. Dankzij het ingrijpen van de Stichting Diogenes is het hofje in 1981-82 gerestaureerd en daardoor van de ondergang gered.
 

Vermelding in archiefbronnen:
Tiende Penning 1557fol. NN1558-06-08
Waarboek 67A 1560fol. 201560-07-31
Tiende Penning 1561fol. NN1561-12
Volkstelling 1581fol. 165v1581-09
Vetus-1585fol. 2311585
Vetus-1585fol. 2401585
Grachtenboek 45fol. 451586-08-08
Oud-belastingboek 1601fol. 4881601
Oud-belastingboek 1601fol. 5041601

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
xxxx