TerugHof van ZessenTerug
 
Nummer:116
Andere namen:Hekkenpoort
Van der Meerspoort
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 1108b-1109f
Adres na 1871:Mirakelsteeg voorheen tussen 24-26

Beschrijving:
Salomon van der Paauw noemt de Hof van Zessen, gelegen naast Wijk 6 nr. 1109 en in het Huisnommerboek van 1871 wordt de hof vermeld als de Van der Meerspoort. Daarentegen wordt de poort in het Bevolkingsregister 1862-1872 (buurt 21, blad 1109-1109E) Hekkenpoort genoemd.
Toch kan het ontstaan van de hof niet veel eerder dan in 1850 worden gedateerd. Op de stadsplattegrond van 1826 is nr. 1109 een vrij groot, maar onbebouwd erf, terwijl de oostzijde van de Mirakelsteeg in de 17e en 18e eeuw bezaaid was met - kennelijk naamloze - poortjes. Omdat het hof in de 19e eeuw is ontstaan, is een plaatsbepaling in het Bonboek dus niet van toepassing. Niettemin komen wij (maar met een dik vraagteken) ter plekke uit op fol. 412vso-413.
De stadsplattegrond van 1879 toont een blokje van 2 x 3 'rugwoningen'. Waarschijnlijk maakten de vier naast gelegen woningen aan de Mirakelsteeg ook deel uit van het hof blijkens een verkoop in 1893. De huisjes werden toen verhuurd voor fl. 0,88 per week. De oppervlakte van het hof bedroeg 430 m². Na 1913 is het hof verdwenen.
Waarschijnlijk was op het terrein van de hof voor 1800 de voormalige Knoopmakerspoort (156) gelegen.

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek/Bonboekniet van toepassing

Vermelding in andere bronnen:
Bevolkingsregister 1862-1872, buurt 21, blad 1109-1109E1862-1872
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x21xx--x10389139--