TerugOosterpoortTerug
 
Nummer:207
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 8 nr. 582a-582f
Adres na 1871:Oranjegracht 89, nu 95

Beschrijving:
De nog altijd bestaande en gerestaureerde poort aan de Oranjegracht is omstreeks 1840 gebouwd op de plaats van twee afgebroken panden.
Voor de invoering van de moderne huisnummering was de poort geadresseerd in Wijk 8 nr. 583, na 1871 werd dat Oranjegracht 89 (tegenwoordig nr. 95)..
In 1923 wordt besloten dat de poort wegens onvoldoende gelegenheid van toetreding van licht en doorstroming van lucht, vocht en vervallen toestand binnen 6 maanden moeten worden ontruimd.
Toen in de jaren zeventig het gesloopte Herengracht-Zijlsingelgebied werd herbouwd, ontwikkelde de Stichting Stadsherstel een plan dat voorzag in restauratie. Aan de geschiedenis van de Oosterpoort is door Kees van der Wiel in zijn boek 'Leidse wevershuisjes' uitgebreid aandacht besteed.
 

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek/Bonboekniet van toepassing

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtNieuwe Leidsche Courant1922-05-24
krantenberichtLeidsche Courant1923-07-26
Boek Kees van der Wiel, ‘Leidse Wevershuisjes – het wisselend lot van de 17e-eeuwse Leidse arbeiderswoningen', pag. 105.2001
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x35xxA623x6236186--62--