TerugBeulingpoort [1]Terug
 
Nummer:19
Andere namen:Draadtrekkerspoort [1]
Vossenpoort [1]
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 610a - 611
Adres na 1871:Middelstegracht 41?

Beschrijving:
Volgens gebuurtekaart 30 bevond de Beulingpoort zich tussen no. 610 en no. 611. Zowel op de kaart als op de stadsplattegrond van 1826 is de poort duidelijk zichtbaar. Blijkens het register Lantaarn- en Brandspuitgeld 1814 was Pieter van Ruyten eigenaar van de nrs. 610 t/m 613.
Kennelijk stond de poort in de 18e eeuw ook bekend als de Vossenpoort. Waarboek 6X fol. 32 noemt de verkoop van een pand aan Dirk van der Poel naast de Vossenpoort op de Middelstegracht. De belenders zijn Paulus Pietersz. van der Fuyck en Dirck Aangeenbrugge die in het Bonboek resp. op fol. 52 en 53 worden genoemd; de koper Dirk van der Poel komen we op fol. 52vso tegen. De laatst vermelde eigenaar op deze bladzijde is de eerdergenoemde Pieter van Ruyten – dus dit kan niet missen.
Toch zijn er omtrent de precieze ligging van de poort nog vraagtekens. Punt is dat bij de voornoemde percelen in het Bonboek geen sprake is van een poort. Daarentegen wordt op fol. 53 twee keer melding gemaakt van de verkoop van vijf huysen en leedige erven – maar ook hier wordt geen poort genoemd. Wel op fol. 54, waar drie huisjes in een poort staan geregistreerd. Dat zou dan de Draadtrekkerspoort zijn.

Dat de Beulingpoort, Vossenpoort en Draadtrekkerspoort identiek zijn, is pas in de loop van het onderzoek geconcludeerd. In deze database is de Draadtrekkerspoort nog abusievelijk als een afzonderlijke poort opgenomen.

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek 67 6X 1715fol. 321714-12-15

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x30