TerugPottenbakkersgang [2]Terug
 
Nummer:225
Andere namen:Jan Borritspoort
Adres voor 1871:Wijk 8 nr. naast 246
Adres na 1871:Kijfgracht 9

Beschrijving:
Salomon van Paauw omschrijft de poort of gang als aan de oostzijde van de Kijfgracht bij de Zuidsingen in Wijk naast nr. 246, loopt door tot de Minnebroersgracht.
Volgens het Bonboek staan er tien huisjes in de poort. Buurtkaart 37 meldt veertien huisjes en de stadsplattegrond van 1879 geeft - zonder naamsvermelding - dertien huisjes aan. De poort heeft ook een uitgang aan de Minnebroersgracht tussen nr. 3 en 4. Een andere naam van de poort is Jan Borritspoort die wordt genoemd in Bonboek fol. 505. De naam zal zijn ontleend aan Jan Borritsz. Weyman die bovenaan aan de bladzijde wordt vermeld. Jan Borrits wordt ook nog genoemd op fol. 503vso en 504 in de Pottenbakkerspoort.
In 1904 is er een voorstel in de gemeenteraad tot onbewoonbaarverklaring van de woningen 1 t/m 4. Het duurt tot 1923 voordat de nrs. 4 t/m 7 onbewoonbaar worden verklaard.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6632, Waardbon)fol. 503v-5081642 na
Waarboek 67 6L 1700fol. 21700-06-10
Waarboek 67 6O 1705fol. 290 (Pottenbakkerspoort)1707-02-16
Waarboek 67 6P 1707fol. 141707-03-16
Waarboek 67 7J 1722fol. 111 (Jan Borritspoort)1722-01-26
Waarboek 67 8A 1733fol. 1141734-02-06

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x37x--x124941013--4--