TerugGroenendaalpoortTerug
 
Nummer:94
Andere namen:geen
Adres voor 1871:niet van toepassing
Adres na 1871:Nu in noordelijk deel van de Hortus

Beschrijving:
De enige vermelding is van Salomon van der Paauw die schrijft: Groenendaalpoort - aan de zuidzijde van de Doelenachtergracht in de Academietuin. Hoewel hij dat niet zegt is het wel duidelijk dat de poort (dus omstreeks 1850) al niet meer bestaat. De Hortus werd in 1816 immers uitgebreid met het terrein aan de overzijde van de Doelenachtergracht (nu Vijfde Binnenvestgracht). Maar 'de zuidzijde van de Doelenachtergracht' bestaat niet - er zijn alleen een oost- en westzijde. Over de precieze ligging van de poort tasten we dus in het duister. Mogelijk - maar allerminst zeker - is een naamverband met de voor 1775 bestaande gebuurte Oud Groenendaal, ter plekke van de tegenwoordige Cleveringaplaats en grenzend aan de orangerie van de Hortus.

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek/Bonboekonbekend

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x