TerugVisserspoortTerug
 
Nummer:284
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 549
Adres na 1871:Middelstegracht 151

Beschrijving:
Weliswaar vermeldt buurtkaart 32 voor Wijk 7 nr. 549 de Visserspoort, maar is het moeilijk om die in deze van poorten wemelende omgeving precies te lokaliseren. Volgens het register Lantaarn- en Brandspuitgeld 1814 zou Samuel Wijsman eigenaar zijn; in het Bonboek vinden wij hem terug op fol. 99. Probleem is echter dat op deze bladzijde een huis aan de Middelstegracht wordt aangegeven, maar geen poort. De nevenstaande bladzijden in het Bonboek die wel ’in een poort’ vermelden, zijn blanco. Alleen het achtergelegen perceel nr. 548 zou tot de poort kunnen behoren, maar wordt in het Bevolkingsregister in 1854 als pakhuis vermeld. In ieder geval wordt de poort daar niet genoemd. In de Volkstelling van 1849 worden de nrs. 548 en 549 als poort en pakhuis genoemd en is de bewoning tussen 547 en 550 onderbroken. De conclusie is dat de poort al in 1849 niet meer bestaat of is gesloten.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 991642 na

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
32