TerugSpijkermakerspoortTerug
 
Nummer:263
Andere namen:Johannespoort
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. naast 1085
Adres na 1871:Mirakelsteeg tussen 37-39

Beschrijving:
Salomon van der Paauw situeert de poort aan de westzijde van de Mirakelsteeg bij de Clarensteeg in wijk 6 nr. 1085. Hij voegt daaraan toe dat de poort is 'ingenomen', dat wil zeggen dat hij niet meer bestaat.
Op de stadsplattegrond van 1879 oogt het terrein van de voormalige poort als tuin, hoewel de toegang nog staat ingetekend. Maar kennelijk is de poort herbouwd of 'opgeknapt', want op de kaart van 1899 wordt de Johannespoort vermeld. Dat was niet van lange duur. Nadat de eigenaar in 1894 weigert om te betalen voor de aanleg van waterleiding lijkt de poort na 1900 niet meer te worden bewoond. In 1932 wordt ze voor het laatst genoemd wanneer een van de perceeltjes als pakhuis wordt verkocht.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6624, West Marendorp Landzijde)fol. 3831642 na
Waarboek 67 6X 1715fol. 125 (Spijkermakerspoort)1715-05-16

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtLeidsch Dagblad1894-08-04
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
xG11x15