TerugSlop van Pieter van TwistTerug
 
Nummer:256
Andere namen:Krommeveststeeg
Poort van Laurens J. van Tander
Vegterspoort
Zandsteeg
Adres voor 1871:Wijk 1 nr. tussen 15-16, tussen 19-20 en tussen 88-97
Adres na 1871:tussen Noordeinde 12-14, tussen 20-22 en Galgewater tussen 20-21

Beschrijving:
De Slop van Pieter van Twist was in werkelijkheid een samenstel van twee gangen en een dwarsgang in het bouwblok tussen Noordeinde en Galgewater en tussen Valksteeg en Weddesteeg.
Feitelijk waren er drie toegangen. Zo was er een verbinding tussen Noordeinde 12/14 en Galgewater 20/21 die in het Huisnommerboek van 1871 als Zandsteeg staat vermeld. Een andere toegang was bij Noordeinde 20/22.
Daarom is moeilijk uit te maken of het om één of twee - en misschien wel drie - poorten gaat. In ieder geval bericht het Bonboek op fol. 296vso-308 (de Vegterspoort?) en fol. 234vso-239 (de eigenlijke Slop van Pieter van Twist?), resp. 26 en 13 huisjes.
Hoewel op de stadsplattegrond van 1826 het beloop van de poort(en) goed is te zien, lijkt de bebouwing al goeddeels verdwenen of vervangen. Op de kaart van 1879 wordt weer wel een onderscheid gemaakt tussen het Slop (waarmee kennelijk de Slop van Pieter van Twist is bedoeld) en de Zandsteeg.
Feit is dat al in 1899 niets meer van de poort(en) wordt genomen en het terrein kennelijk is ingenomen door de panden die tussen Noordeinde en Galgewater staan.
Links het Noordeinde, rechts het Galwater, boven de Weddesteeg en onder de Valksteeg. Boven de Poort van Pieter van Twist, onder de Zandsteeg, onderling weer verbonden door een dwarsgang

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6616, Noord Rapenburg)fol. 295 v t/m 308 en 234v-2391642 na
Waarboek 67 7G 1721fol. 41 (Twistenpoort)1720-11-09
Waarboek 67 7H 1721fol. 170 (Vechterspoort)1721-06-05
Waarboek 67 7J 1722fol. 165 (Krommevest of Vechtersteeg)1722-09-26
Waarboek 67 7V 1730fol. 136 (in de poort van Laurens Joostenz. Tander, vanouds die van Pieter van Twist)1730-06-08
Waarboek 67 7W 1731fol. 80 (in de poort van Laurens Joostenz. Tander, vanouds die van Pieter van Twist)1731-04-10

Vermelding in andere bronnen:
Geref. OndertrouwregCC fol. 17v (Vegterspoort bij Wittepoort)1698-09-13
Geref. OndertrouwregPP fol. 211 (de Poort over 't Zand)1750-01-23
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
1xx