TerugMostaardpoortTerug
 
Nummer:200
Andere namen:Witmakerspoort [2]
Witwerkerspoort
Zoetemeispoort
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 673
Adres na 1871:Middelstegracht 42

Beschrijving:
Salomon van der Paauw vermeldt de Mostertpoort aan de westzijde van de Middelstegracht bij de Groenesteeg naast nr. 669. Volgens het Huisnommerboek van 1871 zou dat Middelstegracht 32 zijn. Verder zegt hij dat de poort gesloten, dus niet meer bewoond is. Dat laatste is nog maar de vraag, omdat er in 1849 drie huishoudens wonen en wordt de Mostaartpoort zelfs nog op de stadsplattegrond van 1879 aangegeven.
In ieder geval heeft Van der Paauw zich in de adressering vergist, want op Middelstegracht 32 is geen enkel spoor van een poort aanwijsbaar. Dat is wel het geval met nr. 42, volgens de oude wijknummering Wijk 674-676. Bovendien komt die ligging vrijwel overeen met die van het Bonboek en staat de poorttoegang ongeveer acht huizen verwijderd vanaf de hoek met Groenesteeg. Deze veronderstelling wordt ook nog eens bevestigd door het register Lantaarn- en Brandspuitgeld 1814 waarin Daniel Hellings als eigenaar wordt genoemd van Wijk 7 de nrs. 675, 676 en 678. In het Bonboek wordt hij op fol. 315, 315vso, 316 en 317vso vermeld. Na 1879 wordt de poort niet meer vermeld.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6621, Gansoord)fol. 315-3191642 na
Waarboek 67 6P 1707fol. 170 (Witmakerspoort)1707-05-31
Waarboek 67 7Y 1732fol. 13 (Witwerkerspoort)1732-05-03
Waarboek 67 9W 1769fol. 176 (Witwerkerspoort)1770-04-12

Vermelding in andere bronnen:
Collectie Bodel NijenhuisCOLLBN Port 14 N 65-11700~1800
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x28xx