TerugMolenaarspoort [2]Terug
 
Nummer:199
Andere namen:geen
Adres voor 1871:niet van toepassing
Adres na 1871:Nu Hortus tegenover 5e Binnenvestgracht bij de Zegersteeg

Beschrijving:
In Waarboek 6M fol. 45 verkoopt Pieter Bogaert zijn huis aan Jan Kievit. De woning zou naast de ingang van de Molenaarspoort liggen. Inderdaad kan de transactie worden herleid naar Bonboek Zuid Rapenburg fol. 378. Gebruikelijk is dat daarna - met of zonder naam - de betreffende poort wordt genoemd, maar dat is hier niet het geval. Zeker is alleen dat het huis aan de westzijde van de Doelenachtergracht (nu Vijfde Binnenvestgracht) lag - dus in wat nu (sinds 1816) de Hortus is. Het perceel ligt zes huizen noordelijker vanaf het punt waar de stadsvest en gracht samenkomen; dus ongeveer schuin tegenover de Zegersteeg. Het is zeker niet de noordelijker gelegen Pompepoort (of -steeg), in het Bonboek vermeld op fol. 391vso.
 

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6615, Zuid Rapenburg)fol. 3781642 na
Waarboek 67 6M 1701fol. 451702-01-05

Vermelding in andere bronnen:
Plattegrond, ELOPV 1201.31850