TerugWesselspoort [2]Terug
 
Nummer:299
Andere namen:Zoutkeetspoort
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 391
Adres na 1871:Uiterstegracht ca. tussen 5-7

Beschrijving:
In zijn opgave adresseerde Salomon van der Paauw de Wesselspoort aan de oostzijde van de Uiterstegracht, naast Wijk 7 nr. 390. Op de stadsplattegrond van 1826 is dat goed te zien; de ingang is op nr. 391 en daarachter staan negen huisjes (391 t/m 399).
In 1708 werd de poort in drie etappes aangekocht door Dirk Aangeenbrug en staat dan bekend als de Zoutkeetspoort. Na 1814 was ze eigendom van huisjesmelkers als Jacob van Leeuwen en Salomon Aron van Praag. Blijkens een overlijdensakte weten we dat de naam Zoutkeetspoort in 1825 nog werd gebezigd; mogelijk is de naam Wesselspoort daarna ontstaan.
Hoewel de poort zelfs nog in 1879 op de stadsplattegrond van Van Campen wordt vermeld, was de poort toen al lang gesloten. In 1849 en 1854 blijkt de poort al onbewoond te zijn.
De Wessels- of Zoutkeetspoort moet niet worden verward met de al eerder verdwenen Dorstighartpoort (66) die zich, eveneens aan de Uiterstegracht gelegen, twee huizen dichter bij de Nieuwe Rijn bevond.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 197 t/m 2021642 na
Waarboek 67 6P 1707fol. 2421708-01-03
Waarboek 67 6P 1707fol. 2471708-01-14
Waarboek 67 6P 1707fol. 2751708-01-25
Waarboek 67 6P 1707fol. 2771708-01-25
Waarboek 67 7J 1722fol. 299v (Zoutkeetspoort)1722-12-30

Vermelding in andere bronnen:
Geref. OndertrouwregEE fol. 38v1708-02-25
AkteOverlijdensakte nr. 625 van Adrianus van der Heijden1825-06-11
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x31x