TerugVredehofTerug
 
Nummer:292
Andere namen:Stinkvelderspoort
Witmakerspoort [1]
Adres voor 1871:Wijk 5 nr. 950
Adres na 1871:Langegracht 190

Beschrijving:
De Vredehof wordt voor het eerst op de stadsplattegrond van 1899 vermeld. Toch had het hof in de Stinkvelders- of Witmakerspoort een verre voorganger. Die moet al vroeg zijn verdwenen, hoewel op de stadsplattegrond van 1826 op Wijk 5 tussen 950 en 951 nog het beloop van een gang is te zien. De oudste krantenberichten van de Vredehof dateren uit 1896. In 1961 worden de vijf huisjes door de gemeente gekocht met de bedoeling om die te slopen ten behoeve van de geplande noord-zuidverbinding. Die is er nooit gekomen - maar wel een flatgebouw.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6630, Zijloord)fol. 285a-285bb1642 na
Waarboek 67 6O 1705fol. 55 (Witwerkerspoort)1705-1201
Waarboek 67 7B 1717fol. 100 (Witmakerspoort)1718-01-05
Waarboek 67 8D 1735fol. 197 (Stinkvelderspoort)1736-05-02

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtLeidsch Dagblad1961-12-12
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
xx413523--5----