TerugVossenpoort [2]Terug
 
Nummer:291
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 1 nr. tussen 507-508
Adres na 1871:Kaiserstraat oostzijde

Beschrijving:
De Vossenpoort was aan de oostzijde van de Cellebroersgracht (nu Kaiserstraat) gelegen, iets ten noorden van de Bakkersteeg. Omdat de poort al voor 1871 was verdwenen en er op die plek een fabriek werd gebouwd, kan het Huisnommerboek niet de gewenste informatie verschaffen. Ook met behulp van het Bonboek is dat lastig, want na de zuidzijde van de Bakkersteeg begint de Cellebroersgracht met een poort. Maar in Waarboek 6K fol. 270 wordt gesproken over Jan Benedictus die een huis koopt, aan een zijde belend door de Vossenpoort en aan de andere zijde Pieter van Campen. Van Campen wordt vermeld op fol. 248, op 248vso Jan Benedictus - dus kan de Vossenpoort gelokaliseerd worden fol. 249. Dat klopt, want bovenaan de bladzijde staat int poortgen. Laatstgenoemde eigenaar in het Bonboek is Pieter Koppeschaar. In het register Lantaarn- en Brandspuitgeld 1814 komt hij voor onder Wijk 1 nr. 507 en 508. Inderdaad blijkt dat zich op de stadsplattegrond 1826 een doorgang tussen de twee huizen bevindt.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6615, Zuid Rapenburg)fol. 2491642 na
Waarboek 67 6K 1699fol. 2701700-06-08

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.