TerugVogelenzangpoortTerug
 
Nummer:290
Andere namen:Vogelengang
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 531a-531c
Adres na 1871:Uiterstegracht 182

Beschrijving:
Over de Vogelenzangpoort blijkt verschillend en zelfs tegenstrijdig te worden bericht:

  1. In het Huisnommerboek van 1871 wordt de Vogelenzangpoort voor het eerst genoemd en geadresseerd op Wijk 7 531a/c (ofwel Uiterstegracht 182). Dat wordt bevestigd door de stadsplattegrond van 1899.

  2. Maar op de oudere buurtkaart 32 wordt nr. 531 toegeschreven aan de Zwarte Hand(spoort), terwijl nr. 521 (Uiterstegracht 158) wordt beschreven als de Vogelengang. Dat wordt bevestigd door de stadsplattegrond van 1879.


De informatie verschilt niet alleen, maar is zelfs diametraal. Waarbij men zich ook nog kan afvragen op met de Vogelenzangpoort ook de Vogelengang wordt bedoeld.
Omdat de Zwarte Handpoort nog steeds bestaat weten we echter met zekerheid dat het bij die poort gaat om een gang aan de oostzijde van de Middelstegracht tussen de nrs. 137 en 139 die uitkomt aan de westzijde van de Uiterstegracht 158. De informatie in het Huisnommerboek moet dus wel correct zijn.
Het heeft er alle schijn van dat de Vogelenzangpoort in de 19e eeuw is gebouwd. In het Lantaarn- en Brandspuitgeld 1814 wordt Benjamin Rijnvis vermeld en in samenhang met belende eigenaars komt dat overeen met Bonboek fol. 110 waar hij als laatste eigenaar wordt genoemd. Maar daar wordt geen poort vermeld; de eerstgenoemde poort vanaf de Oude Rijn is de enkele huizen zuidelijker gelegen Halvemaanspoort. In 1907 wordt de Vogelenzangpoort onbewoonbaar verklaard.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 1101642 na

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtdiverse krantenberichten uit de periode 1880-1907 (zie website ELO)
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
32xxG38x38