TerugDirkspoortTerug
 
Nummer:60
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 1101-03
Adres na 1871:Mirakelsteeg tussen 6-8

Beschrijving:
Anders dan de naam doet vermoeden is de Dirkspoort pas laat gesticht. Op de stadsplattegrond van Van Campen 1899 staat ze voor het eerst vermeld. De krantenberichten lijken dit te bevestigen, want ondanks 55 vermeldingen dateert het oudste bericht pas van april 1888.
Kennelijk waren de vier huisjes dus vrij recent gebouwd, maar desondanks was de kwaliteit slecht. In december 1937 volgde dan ook een onbewoonbaarverklaring, want 'bij onderzoek is geconstateerd dat [zij] in zoodanigen slechten toestand verkeeren dat zij niet door het aanbrengen van verbeteringen in bewoonbaren toestand kunnen worden gebracht.' Vervolgens gebeurde er niets en werd de ontruiming keer op keer uitgesteld. In mei 1939 blijkt Dirkspoort nr. 1 nog bewoond te zijn. Maar dan is het geduld van B.& W. op en gelasten zij ontruiming, uiterlijk op 17 november. Maar het mocht niet baten, want het zou nog vijf jaar duren voordat de 68-jarige weduwnaar Pieter Heruer op 5 juni 1944 zijn laatste adem uitblies. Pas toen was het ook afgelopen met de Dirkspoort.

Vermelding in archiefbronnen:
Waarboek/Bonboekniet van toepassing

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1937-12-03
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1939-05-01
krantenberichtLeidsch Dagblad1944-05-06
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
--x5255941---5-