TerugDishofTerug
 
Nummer:61
Andere namen:Het Kruis [voorheen]
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 706-708
Adres na 1871:Vollersgracht achter 11

Beschrijving:
De Dishof is pas in het laatste kwart van de 19e eeuw gesticht; het oudste (kranten)bericht dateert van 1894. Een jaar later wordt een van de negen huisjes, voorzien van duinwater, voor fl. 1,35 per week te huur aangeboden. Als in zoveel andere poorten laat de woonkwaliteit alles te wensen over. Naar aanleiding van het woningonderzoek van 1922 wordt opgemerkt dat de woningen slechts uit één vertrek bestaan en de bevloering slecht is.
Als gevolg daarvan wordt in augustus 1923 voorgesteld om de huisjes onbewoonbaar te verklaren.
Kennelijk zijn de woningen in 1926 ontruimd en dat bood voor P. Stoeken de gelegenheid vergunning te vragen om het huisje nr. 6 voor zijn stomerij te gebruiken. Daarna vernemen wij niets meer van de Dishof.
Of de woningen rond 1890 echt nieuw waren valt nog te bezien. Mogelijk bestonden ze al en waren het de opgekalefaterde huisjes in een slopje dat volgens een 18e-eeuwse waarbrief bekend stond als Het Kruys.
De ligging van de Dishof binnen het bouwblok Vollersgracht, Oude Vest, Jan Vossensteeg en Noord Rundersteeg

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6624, West Marendorp Landzijde)fol. 5761642 na
Waarboek 67 7Y 1732fol. 11732-05-03

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtLeidsch Dagblad1923-08-17
krantenberichtLeidsche Courant1926-09-11
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x9399309---9--