TerugHalvemaanspoortTerug
 
Nummer:101
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 528
Adres na 1871:Uiterstegracht 174

Beschrijving:
De Halvemaanspoort bevond zich aan de westzijde van de Uiterstegracht, dicht bij de Oude Rijn. De geschiedenis van de poort gaat terug tot de brouwer Frans Fransz. van Duysseldorp; zijn erfgenamen verkopen de percelen in 1605. Er is dan al sprake van een stallinge met een schuyr in de poort.
In 1895 werden de twee huisjes door de gemeente (?) geschonken aan de Vereniging Werkmanswoningen - maar wel op voorwaarde dat ze niet verhuurd zou worden.
Dat is wel gebeurd, want In 1912 werd de poort nog door veertien mensen bewoond.
Onduidelijk is wanneer de Halvemaanspoort werkelijk verleden tijd was. In ieder geval werd huisje nr. 2 nog in 1938 bewoond.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 112-1131642 na
Waarboek 67 7H 1721fol. 191721-05-31
Waarboek 67 7V 1730fol. 721730-05-20

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtLeidsch Dagblad1895-06-13
krantenberichtNieuwe Leidsche Courant1938-07-01
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x32xxG421x213214-2-