TerugLand van BelofteTerug
 
Nummer:175
Andere namen:Verlorenkost
Adres voor 1871: Hortus Botanicus
Adres na 1871:Hortus Botanicus

Beschrijving:
Salomon van der Paauw omschrijft de poort als Land van belofte of Verlorenkost aan de zuidzijde van de Doelenachtergracht (nu Vijfde Binnenvestgracht) in de Academietuin.
Vanwege de eerste uitbreiding van de Hortus in 1736 (zie Bonboek Noord Rapenburg fol. 1) was de poort al vroeg verdwenen. Ze was gelegen achter het tegenwoordige P.J. de Vethgebouw aan de andere kant van de Vijfde Binnenvestgracht dat door de Hortus loopt.
De ontstaansgeschiedenis van de veertien huisjes tellende poort is goed na te gaan. Oorspronkelijk was het een kaal erf in eigendom van de Vlaming jonkheer Guido van Meetkercken. Daarna kwam het in handen van Hendrick van Bilderbeecq, de bekende stadsmeestermetselaar. Waarschijnlijk was hij degene die de huisjes heeft gebouwd en op 04-10-1626 verkoopt aan zijn broer Willem Cornelisz. van Bilderbeecq en Wouter Lambrechtsz. de Fries. In Waarboek 3A fol. 253vso wordt het verkochte o.a. omschreven als in seeckere poorte ende gange, uytcomende aen deser stede vestwalle, voor desen genaemt Verloren Cost ende door d'eygenaers geordonneert sijnde vortsaen genaemt te werden 't Lant van Beloften. In tegenstelling tot wat het nevenstaande plattegrondje aangeeft was er dus ook - of oorspronkelijk? - een toegang van vanaf de vestwal. De oude naam Verlorenkost was overigens afgeleid van de gelijknamige muurtoren aan dit deel van de vestgracht (Witte Singel).
Hierboven de plattegrond van het buurtje tussen Vijfde Binnenvestgracht en Witte Singel. De rode cirkel geeft de locatie van de poort het Land van Belofte of Verlorenkost aan.

Vermelding in archiefbronnen:
Oud-belastingboek 1601fol. 251v1601
Waarboek 67 3A 1624fol. 253v1626-10-04
Bonboek (6616, Noord Rapenburg)fol. 31v-38 1642 na
Waarboek 67 6N 1703fol. 59 en 601704-02-14

Vermelding in andere bronnen:
Plattegrond, ELOPV 1201.31850
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x