TerugLangepoort [1]Terug
 
Nummer:176
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 8 ...
Adres na 1871:Westhavenstraat westzijde

Beschrijving:
Waarboek fol. 131 vermeldt de verkoop van twee huisjes in de Kortepoort (niet in deze database opgenomen!). Deze transactie vinden we terug in het Bonboek fol. 364vso, zodat de Kortepoort op fol. 364-367vso kan worden gesitueerd.
Van belang is de mededeling dat de Kortepoort aan een zijde wordt belend door Hangpoort en aan de andere zijde door de Langepoort. In het lemma 103. Hangpoort is aan de hand van een uitvoerige reconstructie (zie aldaar) vastgesteld dat deze poort in het Bonboek correspondeert met de vermelding op fol. 360vso-362vso.
Dat zou dan betekenen dat de Langepoort in het Bonboek op fol. 370-371vso moet worden geplaatst.
Maar zeker is dat niet omdat zich volgens de reconstructie naast de Kortepoort vier huizen bevinden (fol. 368-369vso). Het is goed mogelijk dat de Korte- en Langepoort achter deze huizen aan elkaar grensden, maar dat is niet na te gaan.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6631, Havenbon)fol. 365v t/m 367v1642 na
Waarboek 67 7X 1731fol. 1311732-02-02

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.