TerugJacobs DroomTerug
 
Nummer:120
Andere namen:Pharao's droom
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. tussen 353-354
Adres na 1871:Uiterstegracht 61

Beschrijving:
Salomon van Paauw omschrijft de poort als Jacobs Droom, aan de oostzijde van de Uiterstegracht bij de Groensteeg in Wijk 7 naast no. 349. Gesloten. Omstreeks 1850 bestond het vier huizen tellende poortje dus niet meer.
Van der Paauw moet zich echter hebben vergist omdat de toegang tussen nr. 349 en 350 de Bellepoort betrof. Verder is de naam Jacobs Droom geheel onbekend. Maar zoals dat vaker bij poortnamen voorkomt kan die in de loop der tijd zijn veranderd, want in Bonboek fol. 237 staat: in de poort van pharoos droom.
Dat beide namen voor één poort staan is niet absoluut zeker, maar wel waarschijnlijk. De iets zuidelijker (in het Bonboek op fol. 234vso-235vso naamloze poort) kan immers worden getraceerd als de Verloren Arbeidspoort, terwijl de meer noordelijk gelegen poorten in het Bonboek, te weten Pharoos Droom en de Bellepoort, bij naam worden genoemd.
 
De percelen op de stadsplattegrond uit 1826 en de vermeldingen uit het Bonboek blijken geheel overeen te komen. Zo correspondeert het hoekhuis bij de Groenesteeg [Wijk 7] nr. 359 met Bonboek fol. 233. Voor de twee volgende percelen aan de Uiterstegracht geldt: nr. 358 = fol. 233vso, 357 = fol. 234. Dan volgt de Verloren Arbeidspoort (in het Bonboek een naamloze poort) op fol. 234vso-235vso) en daarna weer twee huizen aan de gracht , 354a = fol. 236 en 354 = fol. 236vso. Vervolgens de poort van Pharoos Droom (in het Bonboek bij naam genoemd, fol. 237-238vso), 353 = fol. 239, 352 = fol. 239vso, 351 = fol. 240, 350 = fol. 240vso. Tenslotte volgt op fol. 241-245vso de bij naam genoemde Bellepoort met haar toegang tussen de nrs. 349 en 350.Hierboven een detail van de stadsplattegrond van 1826 (Wijk 7). Links de Uiterstegracht, onder de Groenesteeg en rechtsonder een stukje Vestestraat

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 237-238v1642 na

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x