TerugKattenpoort [1]Terug
 
Nummer:139
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 1013-1029
Adres na 1871:Clarensteeg 35

Beschrijving:
De geschiedenis van de Kattenpoort gaat terug tot het begin van de 17e eeuw. In Belastingboek BB fol. 235vso wordt Dirck Christoffelsz. als eigenaar vermeld, maar het is niet zeker of het terrein aan de Clarensteeg dan al volledig is bebouwd. Dat zal wel het geval zijn geweest toen Pieter Pietersz. Kindt in 1646 een huis plus XIII hierna volgende partijen kocht en daarvoor fl. 4.625,- betaalde. Verder een begraafvermelding uit 1624 van het kint van Anny Lave in de Kattepoort.
In 1900 telde de Kattenpoort 19 huisjes die door 112 mensen werden bewoond. Eerder in 1882 verzocht de toenmalige eigenaar Pieter Kooreman aan B.& W. om de naam van de poort te veranderen in Jonge Pietershofje. Zijn beweegredenen laten zich wel raden, want het begrip 'poort' was steeds meer synoniem met armoede en onaangepastheid en de Kattenpoort was in dat opzicht vrij berucht. Het plan ging niet door want hoewel het stadsbestuur geen bezwaar had tegen de naamsverandering voelde men er niets voor om de 'poort' in een 'hof' te veranderen. In 1922 werden alle woningen als slecht beoordeeld en een jaar later werden de huisjes onbewoonbaar verklaard.
De Kattenpoort, gezien vanuit de Clarensteeg. Op de achtergrond eerst de achterzijde van de Maria Annahof (187) met daar weer achter de oprijzende gevels van de Van der Werfstraat

Vermelding in archiefbronnen:
Oud-belastingboek 1617fol. 239v1617
Bonboek (6624, West Marendorp Landzijde)fol. 430-437v1642 na

Vermelding in andere bronnen:
BegraafregisterInv.nr. 1317 fol. 37 nr. 1511624-09-21
krantenberichtLeidsch Dagblad1882-09-27
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x21xxG20102x19112195519---19--