TerugValkenburgerpoortTerug
 
Nummer:275
Andere namen:geen
Adres voor 1871:Wijk 7 nr. 334 of 344
Adres na 1871:Uiterstegracht tussen 85-93

Beschrijving:
Volgens Salomon van der Paauw bevond de Valkenburgerpoort zich aan de oostzijde van de Uiterstegracht naast nr. 344. In het Huisnommerboek van 1871 is dat Uiterstegracht 71.
Zeker is dat de poort in het Bonboek op fol. 260vso-262 kan worden getraceerd omdat ze daarin met naam wordt genoemd. Laatstgenoemde eigenaar is Paulus van Berkel. Zijn naam (of die van zijn erfgenamen) komt wel voor in het register Lantaarn- en Brandspuitgeld 1814 - maar dan onder Wijk 7 nr. 334. Het register vermeld echter dat nr. 334 is afgebroken. En wat de mededeling van Van der Paauw betreft: op nr. 344 staat de naam van Willem Kloots vermeld, geflankeerd op 343 en 345 door Johannes van Loon. Beide eigenaars zijn te herleiden in het Bonboek op fol. 351 en 351vso.
Het ziet dus naar uit dat de Valkenburgerpoort zich wat noordelijker bevindt. Maar wanneer Wijk 7 nr. 334 correspondeert met Bonboek fol. 260vso-262 dan zou de Valkenburgerpoort identiek zijn met de Bloemendaalspoort. Maar dat is onwaarschijnlijk.
De meest veilige conclusie is om de Valkenburgerpoort tussen de Bloemendaals- of Blondeelpoort (Bonboek fol. 258vso-259vso) en de Kromelleboogpoort (fol. 264-267) te plaatsen - of Uiterstegracht tussen 85 en 93. Wellicht dat nader onderzoek meer duidelijkheid kan geven.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6623, Nicolaasgracht)fol. 260v-2621642 na
Waarboek 67 9F 1756fol. 621757-02-23

Vermelding in andere bronnen:
Nog geen aanvullende gegevens gevonden.
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
x