TerugPektonpoortTerug
 
Nummer:215
Andere namen:Hopsakpoort
Adres voor 1871:Wijk 6 nr. 999a-1002a
Adres na 1871:Jan Vossensteeg 49

Beschrijving:
De poort bevond zich aan de westzijde van de Jan Vossensteeg tegenover de Zuid Rundersteeg. Volgens het Bonboek stonden er vier huisjes.
In 1901 besloot de Gemeenteraad drie huisjes onbewoonbaar te verklaren waardoor enkele gezinnen hun huis verlaten. In mei van hetzelfde jaar vraagt de eigenaar D.J. van Leeuwen aan de gemeenteraad om de onbewoonbaarverklaringen in te trekken of hem anders een schadeloosstelling toe te kennen. Het raadslid en zilverfabrikant A. E. van Kempen kan zich kennelijk vinden in de bezwaren van de eigenaar. Hij voert aan dat er gedurende achttien jaar in de huisjes geen ziekten zijn voorgekomen en meent dat de eigenaar grote schade zou lijden als het besluit niet wordt ingetrokken. De afloop is onbekend; in de plaatselijke kranten verschijnen geen berichten meer.
In 1910 lanceerde een onbekend schrijver in het Leidsch Dagblad om vanaf de Hooglandsekerksteeg een brede, lijnrechte doorbraak te maken naar de Marekerk, uitkomend op een plein. De schrijver betoogde dat men op die manier een fraai doorkijkje heeft en een mooie verbindingsweg naar het station. Bovendien zouden sloppen als de Kattenpoort, Olieslagerspoort en Pekton in één moeite door worden opgeruimd. Die weg (zie de gestippelde lijn op bovenstaand kaartje) is er niet gekomen, maar veel in deze omgeving zou uiteindelijk toch door stadsvernieuwing verdwijnen.

Vermelding in archiefbronnen:
Bonboek (6624, West Marendorp Landzijde)fol. 484-485v1642 na
Waarboek 67 8J 1738fol. 51 (Hopsakspoort)1738-05-10

Vermelding in andere bronnen:
krantenberichtHandelingen Gemeenteraad1901-02-25
krantenberichtLeidsch Dagblad1901-06-21
 
Poortbebouwing
Namen en adressen, aantallen woningen en bewoners, woninggrootte en kwaliteit
BewoondOnbewoond
1. 1850 (ca.) Opgave S. van der Paauw
2. 1853 Buurtkaart
3. 1871 Huisnommerboek 1871
4. 1879 Kaart Van Campen 1879
5. 1892 Aanleg waterleiding -
    - aangelegd [A]
    - door eigenaar geweigerd [G]
    - eigenaar weigert betaling [AG]
6. 1892 Aantal woningen
7. 1892 Aantal bewoners
8. 1899 Kaart Van Campen 1899
Woningonderzoek
1913
Aantal
vertrekken
per woning
in 1912/13
Woning-
onderzoek 1922
19001912
aantal woningenaantal bewonersaantal woningenaantal bewoners123zeer slechtslechtvrij slechtredelijk
12345678
21xxG312x317